Vikten av att våga misslyckas när det gäller team och ledarskap – möt Jonas Dahl och Andreas Werr som forskat i detta ämne vid institutionen för företagande och ledning på Handelshögskolan i Stockholm. Misslyckande skapar innovation och lärande i organisationen om de tas tillvara på rätt sätt. Vi resonerar om struktur och kultur och om hur engagemanget är en nyckel för att våga dela med sig. Programledare: Beata Wickbom. Avsnittet producerades av 15kstudios.com