Hur når vi ett ökat engagemang?

När vi fokuserar på att ha engagerade och välmående medarbetare kommer också de ökade resultaten gällande produktivitet, kreativitet, lojalitet, lönsamhet och omsättning. En av våra viktigaste uppgifter på Hej Engagemang är att föra ut budskapet kring att ett ökat medarbetarengagemang har just dessa effekter. Det gör vi genom att vi håller föreläsningar, workshops, samtal med ledningsgrupper, avdelningar, mindre grupper och individuella medarbetar och ledare.

För mer info kontakta: Niklas Delmar

Mätning och visualisering

Vi tror på att det som görs synligt är enklare att analysera och reflektera kring. Och därmed även att agera på. Därför använder vi oss av vårt Engagemangsindex® för att visualisera nuläget gällande medarbetarnas engagemang. Det intressanta är inte nuvärdet på indexet eller på de olika frågorna, utan det viktiga är trenden som vi kan se efter att ha genomfört ett antal mätningar.

Aktivering

Efter genomförd mätning av Engagemangsindex® ökar vi möjligheten att tänka på ett nytt sätt samt att se nya saker som vi tidigare inte visste om. Det gör också det enklare att göra nya saker för att få nya resultat som ökar organisationens medarbetarengagemang och därmed även bidrar till ökade resultat inom andra områden. Här använder vi oss av våra Engagemangsprogram eller vårt Engagement Management Support för att skapa nya vanor och beteenden som bidrar till ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat för individen, gruppen och organisationen.

Uppföljning

Vi tror på kontinuitet och inte på tomtebloss. Hela vår övertygelse baseras på att vi tror på att vi behöver ta ett steg i taget för att lyckas med att få till nya vanor och beteenden. Och de små stegen behöver vi ta om och om igen, över tid. Lång tid. Först då ökar sannolikheten att vi når våra nya mål. Därför tror vi på uppföljning, feedback och återkoppling. Det gör vi till exempel genom muntlig, skriftlig, analog och digital kommunikation samt uppföljning av individuella och gemensamma mål. Vi uppmuntrar till dialog och genomför coachingsamtal, workshops om mål, effektiva team, våra styrkor och våra talanger. Allt för att hålla dialogen kring vårt engagemang levande, varje dag.

Vi på Hej Engagemang!

Ibland är livet bra härligt. Människor är fantastiska. Vägar korsas och drömmar möts. Det är där i mötet allt händer. Ljuv musik uppstår. Planer smids. En folkrörelse är född. Välkommen ”Hej Engagemang”, du fanns i våra drömmar, i vårt viktiga ”varför” men blev inte verklighet förrän vi tillsammans fick modet att sjösätta dig på riktigt. Nu kör vi!

Vi på ”Hej Engagemang” vill göra Sverige till ett mer engagerat, gladare och friskare land. Sverige går bra ekonomiskt men vi mår sämre än vad vi någonsin gjort och engagemanget på våra arbetsplatser sjunker dramatiskt, det vill vi ändra på. Och det arbetet måste börja nu. Vår vision är en värld där vi går till ett arbete vi brinner för, inte för att vi måste utan för att vi vill. Hör gärna av dig om du vill höra mer om vårt kära ”Hej engagemang”. Vi tillhandahåller också ledarskapsutbildningar, engagemangsindex, rådgivning, föreläsningar och workshops gällande engagemang, motivation, ledarskap och medarbetarskap.


Emma Egnell är en kommunikationsnörd med lång erfarenhet av medarbetarengagemang, affärsdriven interkommunikation och content management. Hon lever för att förbättra effekten och upplevelsen av budskapet. Sedan 1998 har Emma skapat och producerat innehåll som engagerar och inspirerar, och sett till att budskapet verkligen gått fram. Denna halvspanjorska ser dessutom till att jobbet blir lustfyllt utan att någonsin förlora fokus på uppgiften. Kontakta Emma på emma.egnell@hejengagemang.se


Niklas är från Oxie utanför Malmö och har de senaste femton åren varit helt begeistrad av hur vi bygger hållbara organisationer och människor, samtidigt. Han har en bakgrund som ledare i större och mindre organisationer och som strategi-, ledarskaps- samt organisationskonsult. För fem år sedan blev övertygelsen om att vi tillsammans kan skapa ett mer engagerat och välmående Sverige hans primära drivkraft. Niklas är en skicklig pedagog, kommunikatör och strateg. Han växlar sina dagar med att föreläsa, utbilda och arbeta långsiktigt med organisations-, ledar- och medarbetarutveckling. Kontakta Niklas på niklas.delmar@hejengagemang.se


Jesper är powerpopstjärnan som råkade bli chef. För precis så var det. Bandet han spelade med behövde en bil med dragkrok när han var klar med universitetsstudierna i media och kommunikationsvetenskap vid Uppsala Universitet och han sökte jobb där man fick en tjänstebil. Det ledde till över 25 års erfarenhet av att leda team i framförallt läkemedel- och MedTech-branschen, här i Sverige och internationellt. Under dessa åren sökte Jesper svaret på varför vissa team fungerar och mår bättre, är mer engagerade och lyckas leverera bättre resultat. För sex år sedan fick han chansen att ta över Roche Diabetes Care Nordics och här kunde han applicera sina insikter. Kontakta Jesper på jesper.ek@hejengagemang.se


Johan är Skånepågen som ägnat de senaste tjugo åren åt internkommunikation, strategigenomföranden och ledarskapsutveckling. Han är fullkomligt galen i arbetspsykologiforskning och anser att vi måste bli mycket bättre på att applicera den massiva kunskap vi har om våra mänskliga drivkrafter i arbetslivet. Johan har valt att arbeta i gränssnittet chef/medarbetare och att förvandla chefer till superhjältar som sprider engagemang och goda prestationer kring sig. Han är en flitigt anlitad utbildare och föreläsare. Kontakta Johan på: johan.book@hejengagemang.se

Engagemangsvänner

Med våra engagemangsvänner finns vi tillgängliga i Hela Sverige för att stötta, utbilda, utmana och framförallt underlätta ditt arbete i jakten på ökat engagemang och välmående. Nu kör vi!


Moa Diseborn har en passion för kommunikation, är en outdorrista i hjärtat och älskar resor och äventyr. Älskar vackra omgivningar och genomtänkt design samt att lära sig nya saker. Moa är personal- och beteendevetare samt professionell coach som till vardags under de senaste tio åren arbetat med förändringsutveckling av organisationer, grupper och individer. Effektiv kommunikation är nyckeln till gott samarbete och kan alltid förbättras. Moa utbildar dig och ditt team i DISC teori, vilket är ett av världens mest använda system för att förstå mänsklig kommunikation och beteende, för mer engagerat samarbete med fokus på den gemensamma uppgiften. Kontakta Moa på info@moadiseborn.se


Karin tror på att en bra dialog skapar ett ökat engagemang inom organisationer. Idag är det svårt att nå fram, att prioritera det som ligger ”utanför” de ordinarie arbetsuppgifterna och därmed svårt att skapa just en bra dialog mellan ledning och medarbetare eller kund och leverantör. Med erfarenhet av att skapa ramverk för en tydlig dialog utifrån strategiska mål och visioner och en djup kompetens i att analysera resultat av undersökningar stöttar Karin företag och organisationer att skapa medarbetardialog och medarbetarengagemang. Kontakta Karin på karin.soussan@gmail.com


Maria Westman är från vackra Dalarna och har ”passion” som sitt vägledande ord. Är du passionerad så är du engagerad, och då blir allt mycket roligare och lättare. Efter många är inom kommunikationsbranschen är Maria nischad i storytelling – content marketing & management och har genom åren sett hur ”passioner för det man gör” också blir fantastiska berättelser – både internt i verksamheter och externt gentemot kunderna och omvärlden. Och med runt 20 års erfarenhet som arbetsledare jobbar Maria idag som rådgivare inom kommunikation, organisations- och kompetensutveckling. Hon anlitas ofta som föreläsare och lärare inom dessa områden. Kontakta Maria på maria.westman@cbywest.se


Johan Victor brinner för friska och framgångsrika organisationer. Johan har ca 15 års erfarenhet som Agil ledare och personalansvarig. De senaste åren har allt mer fokus varit på medarbetarutveckling och ledarutveckling. Johan är en skicklig utbildare och föreläsare inom ledarskap och friska organisationer. Hans företag Ledarskap1 verkar för ett samhälle där vi inser att friska organisationer är de långsiktigt mest framgångsrika och en central del i detta arbete är personalens engagemang. Genom sina personliga erfarenheter drivs Johan av ett ständigt lärande och en stark tro på människan och hennes förmåga, kapacitet och potential. Kontakta Johan på johan@ledarskap1.se


Jessica Löwenhielm är lokförardottern som slutade dra med sig andra och idag ångar på för att få andra att hitta styrkan i sig själva. Jessica brinner för att stötta individer och företag att leva och leda hållbart. Hon har mer än 15-årig bakgrund som ledare i både nationella och internationella organisationer och som marknadsförings-, kommunikation och förändringsledningskonsult. Varje individ besitter en enorm kapacitet och resursfullhet och sen Jessica insåg detta är hennes kall att få andra att förstå och leda sig själva bättre och sen våga leda andra bättre -det är då verklig transformation sker. Jessica föreläser och coachar ledare och team med sin härliga entusiasm. Kontakta Jessica på jessica@wholly.se

Vill du lära känna oss bättre? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ med på vår resa!