Hur når vi ett ökat engagemang?

När vi fokuserar på att ha engagerade och välmående medarbetare kommer också de ökade resultaten gällande produktivitet, kreativitet, lojalitet, lönsamhet och omsättning. En av våra viktigaste uppgifter på Hej Engagemang är att föra ut budskapet kring att ett ökat medarbetarengagemang har just dessa effekter.

Det gör vi genom att vi håller föreläsningar, workshops, samtal med ledningsgrupper, avdelningar, mindre grupper och individuella medarbetare och ledare.

Och framför allt arbetar vi långsiktigt med våra uppdragsgivare och samarbetspartners. Vi förstår att du som ledare eller medarbetare har andra saker som sker hela dagarna. Därför finns vi där kontinuerligt för att stötta dig och din organisation, i att steg för steg, skapa ett ökat medarbetarengagemang och hållbara medarbetare. Då kommer nämligen också de hållbara resultaten.

För mer info kontakta: Niklas Delmar

Mätning och visualisering

Vi tror på att det som görs synligt är enklare att analysera och reflektera kring. Och därmed även att agera på. Därför använder vi oss av vårt Engagemangsindex® för att visualisera nuläget gällande medarbetarnas engagemang. Det intressanta är inte nuvärdet på indexet eller på de olika frågorna, utan det viktiga är trenden som vi kan se efter att ha genomfört ett antal mätningar.

Analys

Efter genomförd mätning av Engagemangsindex® ökar vi möjligheten att se svart på vitt hur saker och ting står till. Det hjälper oss att tänka på ett nytt sätt samt att se nya saker som vi tidigare inte visste om. Att tänka nya tankar är inte enkelt och ofta baserar vi i våra organisationer våra beslut på redan ”bekräftade sanningar”, som många gånger rent faktiskt inte är sanningar.

Aktivering

När analysen är klar väljer vi ut ett eller två områden som vi tillsammans bestämmer oss för att fokusera på. De aktiviteter vi tar fram är enkla att genomföra och bidrar med tydliga nya, önskade resultat. Resultat som ökar organisationens medarbetarengagemang och därmed även bidrar till ökade resultat inom andra områden.

Här använder vi oss av våra Engagemangsprogram eller vårt Engagement Management Support för att skapa nya vanor och beteenden som bidrar till ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat för individen, gruppen och organisationen.

Uppföljning

Vi tror på kontinuitet och inte på tomtebloss. Hela vår övertygelse baseras på att vi tror på att vi behöver ta ett steg i taget för att lyckas med att få till nya vanor och beteenden. Och de små stegen behöver vi ta om och om igen, över tid. Lång tid. Först då ökar sannolikheten att vi når våra nya mål. Därför tror vi på uppföljning, feedback och återkoppling. Och därför finns vi med över tid i arbetet med dessa frågor.

Det gör vi till exempel genom muntlig, skriftlig, analog och digital kommunikation samt uppföljning av individuella och gemensamma mål. Vi uppmuntrar till dialog och genomför coachingsamtal, workshops om mål, effektiva team, våra styrkor och våra talanger. Allt för att hålla dialogen kring vårt engagemang levande, varje dag.

Vi på Hej Engagemang!

Ibland är livet bra härligt. Människor är fantastiska. Vägar korsas och drömmar möts. Det är där i mötet allt händer. Ljuv musik uppstår. Planer smids. En folkrörelse är född. Välkommen ”Hej Engagemang”, du fanns i våra drömmar, i vårt viktiga ”varför” men blev inte verklighet förrän vi tillsammans fick modet att sjösätta dig på riktigt. Nu kör vi!

Vi på ”Hej Engagemang” vill göra Sverige till ett mer engagerat, gladare och friskare land. Sverige går bra ekonomiskt men vi mår sämre än vad vi någonsin gjort och engagemanget på våra arbetsplatser sjunker dramatiskt, det vill vi ändra på. Och det arbetet måste börja nu. Vår vision är en värld där vi går till ett arbete vi brinner för, inte för att vi måste utan för att vi vill. Hör gärna av dig om du vill höra mer om vårt kära ”Hej engagemang”. Vi tillhandahåller också ledarskapsutbildningar, engagemangsindex, rådgivning, föreläsningar och workshops gällande engagemang, motivation, ledarskap och medarbetarskap.


Emma Egnell är en kommunikationsnörd med lång erfarenhet av medarbetarengagemang, affärsdriven interkommunikation och content management. Hon lever för att förbättra effekten och upplevelsen av budskapet. Sedan 1998 har Emma skapat och producerat innehåll som engagerar och inspirerar, och sett till att budskapet verkligen gått fram. Denna halvspanjorska ser dessutom till att jobbet blir lustfyllt utan att någonsin förlora fokus på uppgiften. Kontakta Emma på emma.egnell@hejengagemang.se


Niklas är från Oxie utanför Malmö och har de senaste femton åren varit helt begeistrad av hur vi bygger hållbara organisationer och människor, samtidigt. Han har en bakgrund som ledare i större och mindre organisationer och som strategi-, ledarskaps- samt organisationskonsult. För fem år sedan blev övertygelsen om att vi tillsammans kan skapa ett mer engagerat och välmående Sverige hans primära drivkraft. Niklas är en skicklig pedagog, kommunikatör och strateg. Han växlar sina dagar med att föreläsa, utbilda och arbeta långsiktigt med organisations-, ledar- och medarbetarutveckling. Kontakta Niklas på niklas.delmar@hejengagemang.se


Jesper är powerpopstjärnan som råkade bli chef. För precis så var det. Bandet han spelade med behövde en bil med dragkrok när han var klar med universitetsstudierna i media och kommunikationsvetenskap vid Uppsala Universitet och han sökte jobb där man fick en tjänstebil. Det ledde till över 25 års erfarenhet av att leda team i framförallt läkemedel- och MedTech-branschen, här i Sverige och internationellt. Under dessa åren sökte Jesper svaret på varför vissa team fungerar och mår bättre, är mer engagerade och lyckas leverera bättre resultat. För sex år sedan fick han chansen att ta över Roche Diabetes Care Nordics och här kunde han applicera sina insikter. Kontakta Jesper på jesper.ek@hejengagemang.se


Johan är Skånepågen som ägnat de senaste tjugo åren åt internkommunikation, strategigenomföranden och ledarskapsutveckling. Han är fullkomligt galen i arbetspsykologiforskning och anser att vi måste bli mycket bättre på att applicera den massiva kunskap vi har om våra mänskliga drivkrafter i arbetslivet. Johan har valt att arbeta i gränssnittet chef/medarbetare och att förvandla chefer till superhjältar som sprider engagemang och goda prestationer kring sig. Han är en flitigt anlitad utbildare och föreläsare. Kontakta Johan på: johan.book@hejengagemang.se

Vill du lära känna oss bättre? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ med på vår resa!