Kärleksbrev till chefer

Hej kära chef! Din medarbetare här. Jag är lite smått oroad. För dig. För oss.…