HejEngagemang logo

Börja göra – en introduktion till vår bok

I denna föreläsning introducerar vi varför vi tycker att denna bok behövs, kanske nu mer än någonsin tidigare. Vi berättar även kort hur den är uppbyggd och hur den kan användas för att ge en hög nivå av effekthemtagning för läsaren/användaren.

Varför har vi skrivit en bok?

Som ett resultat av att världen vändes upp och ned under vintern/våren 2020 bestämde vi på HejEngagemang oss att nu var det dags att skapa den handbok vi länge hade velat göra och saknade på marknaden. Varför?

 

Jo, helt enkelt för att vi kände en avsaknad av konkreta hjälpmedel i bokformat för att öka sannolikheten att vi blir än fler som lyckas skapa ännu bättre förutsättningar för vårt och andras ledarskap, medarbetarskap och för vår medarbetarkommunikation.

 

Avstamp i forskningen

Börja göra! är en bok om att just göra! Boken tar sitt avstamp i vad arbetspsykologiforskningen säger behöver vara på plats för att skapa engagerade, välmående och högpresterande individer, team och organisationer.

 

Utifrån perspektiven medarbetarskap, ledarskap och medarbetarkommunikation får läsaren, genom konkreta tips, lära sig hur man stöttar individer, team och organisationer i sin utveckling. Genom att skapa hållbara resultat över tid ökar hela organisationens engagemang och fler människor får möjlighet att öka sitt välmående och sin prestation.

 

Konkreta verktyg

Här finns konkreta verktyg och praktiska lösningar serverade på ett lättsamt och motiverande sätt. Oavsett om du är chef, medarbetare, jobbar ute på fältet, klurar på företagets strategier, kodar mjukvara, vältrar dig i excel-filer, sitter på kontoret, står i kassan, experimenterar i labbet eller håller koll på lagret så finns här konkreta tips för hur du och dina arbetskamrater tillsammans skapar en arbetsplats som genomsyras av engagemang, arbetsglädje och välmående.

 

Här kan du läsa mer om och köpa boken

Författarna till boken Börja göra!

 

Team Niklas, Johan och Emma

Niklas Delmar  / Johan Book  / Emma Egnell

Dela gärna artikeln!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor