Engagemang i min organisation

Det där hemliga receptet för en organisation som genomsyras av engagemang, goda relationer, glädje, höga frisktal, goda prestationer, lojalitet, innovationsförmåga, förändringsbenägenhet och finfina resultat är något vi alla suktar efter. Men det där receptet för högt engagemang är inte speciellt hemligt, inte hur man bygger ledarutvecklingsprogram som verkligen gör skillnad heller.

Genom så kallade meta-analyser från arbetspsykologifältet, kryddat med motivations- och ledarskapsforskning så lär vi dig inte bara receptet för hur det ska gå till, vi hjälper dig också med genomförandet och effekthemtagningen. Vi är bryggan mellan vad forskningen visar och hur ni kan dra nytta av den kunskapen och bygga en urstark, välmående och högpresterande kultur. Det kan vara jobbigt och utmanande men allra mest jäkligt kul, inspirerande, nyttigt, hälsosamt och kanske framförallt väldigt lönsamt.

Vad vi erbjuder

Engagemangsprogrammet är ett program som vänder sig till ledare, med innehåll och struktur uppbyggt under 12-18 månader enligt vad forskningen faktiskt visar ger effekt. Vi mäter kontinuerligt vår effekthemtagning, både för att ha koll på utvecklingen men också uppmuntra deltagarnas framsteg så de vill anstränga sig än mer.

Läs mer

Engagemangsindex

EngagemangsIndex® är ett mätverktyg för att synliggöra vilka förutsättningar som finns för ett individuellt och organisatoriskt engagemang. Vi vet att det som mäts, blir gjort, och vi drivs av övertygelsen att vi alla behöver bli påminda om vår utveckling oftare än vad som är brukligt i många organisationer idag.


Engagement management support

Engagement management support är individuell coaching av din organisations ledare gällande hur vi skapar bättre förutsättningar för ett ökat välmående och hållbara resultat över tid. Ett ökat engagemang, dvs en ökad grad av frivillig ansträngning är vårt medel för att nå dessa mål.


Engagemangsaktivering

Engagemangsaktivering påminner om våra Engagemangsprogram och dessa gör vi i organisationer som vill att alla medarbetare ska delta aktivt i vårt gemensamma arbete. Vi arbetar med att förflytta oss som individer, team och organisation till en ökad grad av engagemang – frivillig ansträngning, för att på så vis må bättre och prestera mer hållbara resultat.


Föreläsningar, workshops och utbildning

Föreläsningar, workshops och utbildning erbjuder vi för att stötta dig att ta ett första steg som individ, team eller organisation till ett ökat engagemang. De områden vi huvudsakligen erbjuder dessa tjänster inom är ledarskap, medarbetarskap och medarbetarkommunikation.


Så jobbar vi