Engagemang i mitt team

Bli ett högpresterande och välmående team. När ditt team upplever omtanke, trygghet och tillit är förutsättningarna för ökat engagemang ett steg närmare. Vi tror på att tillsammans är starkare och på laget före jaget. Då är det viktigt att först ha koll på hur jag som individ kan bidra på bästa sätt till laget. Därefter behöver jag säkerställa att jag vet motsvarande saker gällande mina lagkamrater och arbetskollegor.

Att arbeta och vara verksam i ett effektivt och välmående team är bland det bästa som finns.  När det skapas ömsesidigt beroende och när ett team har en stark tillit och lojalitet till varandra uppstår ofta en stark autonomi och gruppen utvecklar sin individuella och kollektiva intelligens och kunskap på ett mycket stimulerande sätt. Att fokusera på laget före jaget är helt enkelt ett mycket effektivt sätt att skapa hållbara, välmående och framgångsrika team och grupper.

Vad vi erbjuder

Engagemangsindex

EngagemangsIndex® är ett mätverktyg för att synliggöra vilka förutsättningar som finns för ett individuellt och organisatoriskt engagemang. Vi vet att det som mäts, blir gjort, och vi drivs av övertygelsen att vi alla behöver bli påminda om vår utveckling oftare än vad som är brukligt i många organisationer idag.


Engagement management support

Engagement management support är individuell coaching av din organisations ledare gällande hur vi skapar bättre förutsättningar för ett ökat välmående och hållbara resultat över tid. Ett ökat engagemang, dvs en ökad grad av frivillig ansträngning är vårt medel för att nå dessa mål.


Engagemangsaktivering

Engagemangsaktivering påminner om våra Engagemangsprogram och dessa gör vi i organisationer som vill att alla medarbetare ska delta aktivt i vårt gemensamma arbete. Vi arbetar med att förflytta oss som individer, team och organisation till en ökad grad av engagemang – frivillig ansträngning, för att på så vis må bättre och prestera mer hållbara resultat.


Föreläsningar, workshops och utbildning

Föreläsningar, workshops och utbildning erbjuder vi för att stötta dig att ta ett första steg som individ, team eller organisation till ett ökat engagemang De områden vi huvudsakligen erbjuder dessa tjänster inom är ledarskap, medarbetarskap och medarbetarkommunikation.


Så jobbar vi