Hur ser förutsättningarna för ett högt medarbetarengagemang ut på Sveriges arbetsplatser?

I december 2020 beställde vi en undersökning av Kantar SIFO för att undersöka hur förutsättningarna för medarbetarengagemang såg ut i Sverige. Vår tes var att 10 månader av arbete på distans samt att förhållandena på arbetsplatser med direkt eller indirekt påverkan av en pandemi skulle visa sig i siffrorna. Undersökningen genomfördes under januari 2021 och besvarades av 1043 personer i åldrarna 16-80 år. 

Det visade sig att engagemanget är på en bra nivå och att många kommer ut som engagerade i vår undersökning. Vill ni ta del av insikterna så har vi försökt sammanfatta de nedan. Har ni ytterligare frågor eller vill ta del av undersökningen i sin helhet så går det bra att kontakta Emma Egnell: emma.egnell@hejengagemang.se


Om undersökningen

Genomförd: december 2020 – januari 2021
Målgrupp: allmänheten 16-80 år
Antal intervjuer: 1 000 st
Utförare: Kantar Sifo


Vill du öka engagemanget?

Med hjälp av vår bok Börja göra kan du skapa rätt förutsättningar för engagemang och välmående, oavsett vem du är.