Ökat Engagemang leder till ett gladare och friskare land

Sverige går okej ekonomiskt, samtidigt mår vi sämre än vad vi någonsin gjort och engagemanget på våra arbetsplatser sjunker dramatiskt, det vill vi på HejEngagemang ändra på. Med det goda ledarskapet som bas kan utvecklingen vändas, välmående och engagemang skapas. Med det kommer prestation och resultat som ett brev på posten, enkelt!

Läs hela artikeln på motivation.se