Ökat Engagemang leder till ett gladare och friskare land

Sverige går okej ekonomiskt, samtidigt mår vi sämre än vad vi någonsin gjort och engagemanget på våra arbetsplatser sjunker dramatiskt, det vill vi på HejEngagemang ändra på. Med det goda ledarskapet som bas kan utvecklingen vändas, välmående och engagemang skapas. Med det kommer prestation och resultat som ett brev på posten, enkelt!

Engagemang är spännande. För oss på HejEngagemang är engagemang ett medel för att nå målen. I vår värld kanske ett av de viktigaste medlen. Med målen menar vi ett ökat välmående och ökade prestationer som leder till hållbara resultat över tid. Samtidigt.

Vi vill göra Sverige till ett mer engagerat, gladare och friskare land. Det arbetet måste börja nu. Tänk en värld där vi är fler som går till ett arbete vi brinner för – inte för att vi måste utan för att vi vill. Där vi är fler än idag som vill bidra till samhället i stort, till de organisationer vi arbetar i och till våra egna rikare liv. Ett samhälle där vi är fler som är ihopkopplade med oss själva, med vår familj, med våra vänner, våra arbetskollegor, våra kunder och partners.

Hej till det goda ledarskapet och resultaten

Det goda ledarskapet skapar en bas för ett ökat välmående. Det ökade välmåendet möjliggör ännu bättre förutsättningar för ett ökat engagemang. Det ökade engagemanget i sin tur skapar bättre förutsättningar för ökade prestationer och hållbara resultat. Häng med så förklarar vi hur det hänger ihop!

Det goda ledarskapet

Med det goda ledarskapet menar vi ”ett ledarskap där människorna är i fokus, inte resultaten.”

När vi börjar med människorna och tar reda på våra individuella drivkrafterstyrkor, vad som ger och tar vår energi samt i vilken miljö vi växer bäst, då ökar möjligheterna att vi tillsammans kan skapa resultat som vi inte skulle klara av att skapa som enskild individ. Det är det som kallas lagarbete. Det är så vi gör varandra bättre. Steg för steg. Dag för dag. Då kommer resultaten. Och blir hållbara över tid. För att vi mår bra samtidigt som vi skapar resultaten.

För oss handlar ledarskap om fyra olika dimensioner:

 1. Självledarskap – ett ledarskap där vi leder oss själva.
 2. Självledarskap/medarbetarskap – ett ledarskap där vi leder oss själva i samvaro med andra.
 3. Ledarskap – ett ledarskap där vi leder andra.
 4. Medarbetarskap – ett ledarskap där vi låter oss ledas av andra.

I korta drag handlar alltså det goda ledarskapet, när det gäller att leda andra, om att skapa rätt förutsättningar för att inre motivation ska uppstå samt att ha en effektiv målstyrning och uppföljning på plats. Och om att börja med människorna och inte resultaten.

De tre områden som behöver vara på plats för att inre motivation ska uppstå enligt Self Determination Theory, SDT, är:

 • Kompetens
 • Autonomi
 • Samhörighet

När det gäller effektiv målstyrning och uppföljning hänvisar vi gärna till Goal Setting Theory, GST, som mycket kort kan beskrivas enligt nedan. Man sätter följande mål:

 • Resultatmål – vad är det som ska hända?
 • Prestationsmål & processmål – vad är det vi ska göra?
 • Läromål – vad är det jag ska lära mig för att göra det som ska göras?

Man gör därefter uppföljning på det vi brukar kalla för ”slitet”, det vill säga process- och prestationsmålen. Inte på resultatmålen. Gör man detta ökar man möjligheterna till ökad arbetsprestation med upp till 25 procent enligt forskningen bakom GST. Jämför detta med idrottstränaren som aldrig ses stirra på resultattavlan under tiden matchen pågår. Hen har hela tiden blicken på spelarna och på spelet som pågår. Att likna med process- och prestationsmålen, ”görandet/slitet”. Det är det som går att göra någonting åt. Resultaten är ju bara just resultat. Av allting som vi har gjort eller inte har gjort, eller varit eller inte har varit.

Hej engagemang!

När det goda ledarskapet och välmåendet är på plats kan vi börja fokusera på Engagemang. Hur kommer det sig då att ett ökat engagemang faktiskt bidrar till ökade prestationer och mer hållbara resultat, över tid?

 1. Den frivilliga ansträngningen ökar – vilket medför att våra prestationer ökar och därmed resultaten.
 2. Produktiviteten går upp – vilket betyder att vi presterar mer på samma tid.
 3. Kreativiteten ökar – vilket betyder att vi kommer på fler nya idéer som i sin tur leder till ökad innovation.
 4. Lojaliteten ökar – vilket betyder att vi får behålla rätt personer i våra organisationer vilket i sin tur oftast bidrar till ökad måluppfyllelse eller omsättningsökning.
 5. Förändringsförmågan ökar – vilket är oerhört viktigt i en tid av högre förändringstakt än någonsin.
 6. Kundnöjdheten ökar – vilket oftast betyder att lönsamheten och omsättningen eller måluppfyllelsen ökar.
 7. Sjukfrånvaron minskar – vilket bland annat leder till ökad arbetsprestation.
 8. Ökad trivsel på arbetsplatsen – vilket stärker samhörigheten som i sig är en viktig komponent för inre motivation.
 9. Bättre samarbeten och ökad uthållighet – vilket betyder att vi orkar mer och gör varandra bättre, ett plus ett blir mer än två.
 10. Ökad lönsamhet, omsättning och måluppfyllelse.
 11. Samhället i stort blir friskare, gladare och mer välmående.

Hur låter det? Skulle detta vara intressant för dig och din organisation?
Eller hur! Vi tänkte väl det.

Det är på grund av punkterna ovan som vi idag är helt besatta av tanken att vi ska bli många fler som går till vårt arbete för att vi vill och inte för att vi måste. Fler som vill skapa rätt förutsättningar för att ett ökat engagemang ska uppstå. Oftare.