Engagemangsprogrammet

Hela vår övertygelse baseras på att vi tror på att vi behöver ta ett steg i taget för att lyckas med att få till nya vanor och beteenden. Och de små stegen behöver vi ta om och om igen, över tid. Lång tid. Först då ökar sannolikheten att vi når våra nya mål. Därför tror vi på kontinuerlig uppmuntran, uppföljning och återkoppling. Och därför finns vi med över en längre tid i arbetet med dessa frågor.

Skapa en engagerad, välmående och högpresterande organisation!
Vi älskar forskning eftersom det finns så mycket vi kan lära oss av den. Därför är Engagemangsprogrammets innehåll och struktur uppbyggt under 12-18 månader enligt vad forskningen faktiskt visar ger effekt. Och vi är väldigt glada i att kontinuerligt mäta vår effekthemtagning. Både för att ha koll på utvecklingen men också uppmuntra deltagarnas framsteg så de vill anstränga sig än mer. Så att det faktiskt blir en ledarutvecklingsinsats som ger er maximal effekt för era insatser, det är vi jäkligt stolta över.

Syftet med Engagemangsprogrammet:

 • Utbildning – öka kunskap och engagemang i frågan
 • Gemensam syn på ledarskap och dess koppling till motivation och engagemang
 • Verktyg och kontinuerligt stöd i ert ledarskap
 • Datadrivna uppföljningsmöten
 • Uppleva chefsrollen som enklare och än mer engagerande och energigivande
 • Skapa mer engagerade, välmående och högpresterande medarbetare

Vad händer under året?

 • Nollmätning med Engagemangsindex
  Hur ser nuläget ut i er organisation? Vi använder vårt Engagemangsindex för att visualisera nuläget gällande medarbetarnas engagemang kopplat till bland annat ledarskapet. Om möjligt presenterar vi Engagemangsprogrammet på ett stormöte så hela organisationen är insatta och med på tåget.
 • Uppstartsmöte
  Under uppstarten analyserar vi resultatet och sätter mål för organisationen tillsammans med ledarna. Vi föreläser om engagemang och ledarskap och upprättar individuella mål och handlingsplaner.
 • Pulsmätningar med Engagemangsindex
  Under programmets gång gör vi kontinuerliga pulsmätningar för att se trenderna från nulägesmätningen.
 • Ledardagar
  Vi träffas  ett antal tillfällen under året för att analysera resultat och göra uppföljning på inviduella målen. Vi reviderar handlingsplanerna och fortsätter arbetet framåt.
 • Kontinuerliga uppgifter mellan tillfällena
  Mellan tillfällena får ni uppgifter att lyssna på, titta på, läsa eller reflektera
 • Avslut, summering måluppfyllelse, fortsatt planering
  Efter 12-18 månader gör vi uppföljning av målprogress, pratar om målen och utfallen och diskuterar hur arbetet ser ut framåt.

Bevis talar sitt tydliga språk

Nedan har vi listat några av våra kunder som fått fantastiska resultat genom sina Engagemangsprogram.

 • Ett stort tjänsteföretag minskade sin sjukfrånvaro med 18%, ökade sitt medarbetar-Net Promoter Score från 0 till 24, ökade sitt kund-Net Promoter Score från 20 till 34, sin omsättning med +12% och sin lönsamhet med +26%
 • Ett av Sveriges ledande fastighetsbolag ökade sin chef-Net Promoter Score från 42 till 75 och sin medarbetar-Net Promoter Score från otroliga 65 till magiska 80
 • En ledande digital byrå har ökat sitt Engagemangsindex på 71% till 85% på nio månader. Även de finansiella resultaten är påväg upp.
 • Ett förvaltningsbolag av fonder gick ifrån 72% till 77% på Engagemangsindex, på 12 månader.