HejEngagemang logo

Ledarskap och Självledarskap

Då har vi lämnat 2021 bakom oss, haft en välförtjänt julledighet och nu står 2022 framför oss med en massa utmaningar och härliga möjligheter. Vi på HejEngagemang tänkte därför bjussa på sex gratislektioner i ledarskap för dig och din organisation (så dela gärna till dina kollegor) så ni får några första "boost & tips" kring vad forskningen visar är viktiga delar i ett ledarskap och självledarskap som främjar en engagerad, välmående och högpresterande organisation.

Dessa lektioner får ni tillgång till:

  1. Vikten av tydliga mål för både team och individ!

  2. Skapa engagerande mål - låt medarbetarna vara med och tycka till hur de ska uppnås!

  3. Uppmuntran - ett magiskt verktyg för att få saker att hända!

  4. Vikten av att få arbeta med det vi är riktigt bra på!

  5. Kraften i att känna passion för det vi gör på dagarna!

  6. Känslan av att få utvecklas i det dagliga arbetet!

1. Vikten av tydliga mål för både team och individ!

Mål finns av en enda anledning, att trigga till handling och rikta energin i en viss riktning. Korrekt utformat och genomfört målsättningsarbete ökar arbetsprestation med upp till 25% för både team och individ. Här får du tipsen om hur du går tillväga.

2. Skapa engagerande mål – låt medarbetarna vara med och tycka till hur de ska uppnås!

Resultatet är bara en konsekvens av allt slit som görs i organisationen. Att vara riktigt resultatfokuserad innebär därför att ha ett jäkla fokus på att tillsammans tydliggöra och konkretisera vad ni ska göra för att nå de där magiska målen ni satt och därefter kontinuerligt följa upp att ni faktiskt gör det ni kommit överens om att ni ska göra.

3. Uppmuntran – ett magiskt verktyg för att få saker att hända!

Bara för att ni satt era mål behöver inte det betyda att ni agerar annorlunda framåt. Vår motivation att göra saker (arbetsuppgifter) påverkas till 80% av vad som händer innan eller i direkt anslutning till när vi utför uppgiften. Därför är kontinuerlig uppmuntran för det vi kommit överens om att vi ska göra för att nå våra mål som dunderhonung för både vår motivation och måluppfyllelse. Och vet du? Medarbetarna kan också bli riktiga ninjor på uppmuntran, det behöver inte bara vara du!

4. Vikten av att få arbeta med det vi är riktigt bra på!

Att få arbeta med det vi är bäst på är avgörande för att vi ska utveckla våra styrkor till superkrafter. Vår ambition är att vi ska bli allt fler som verkligen arbetar med det vi är riktigt bra på, varje dag. Att utveckla våra styrkor snarare än att fokusera på att utveckla det vi inte är så bra på ger helt enkelt bättre resultat och är enklare att få att hända.

 

Arbetspsykologiforskning som Self Determination Theory, SDT, stödjer detta påstående. En avkomma av SDT som heter Total Motivation Score pekar på just denna faktor som den allra viktigaste för att vi ska ha förutsättningar för inre motivation, välmående och goda prestationer.

5. Kraften i att känna passion för det vi gör på dagarna!

Att få arbeta med det vi är riktigt bra på OCH gillar att göra är avgörande för att vi ska utveckla våra styrkor till superkrafter. När vi gör saker vi är bra på och gillar att göra blir vi nämligen uthålliga, tränar mer på det vi redan är bra på och utvecklar styrkorna till just superkrafter.

 

Arbetspsykologiforskning som Self Determination Theory, SDT, stödjer detta påstående. En avkomma av SDT som heter Total Motivation Score pekar på just denna faktor som den allra viktigaste för att vi ska ha förutsättningar för inre motivation, välmående och goda prestationer.

6. Känslan av att få utvecklas i det dagliga arbetet!

Att ständigt utvecklas är viktigt för alla människor. Antingen växer vi, eller så vissnar vi. Ingenting levande befinner sig ständigt i status quo. När det gäller vår utveckling är den högst individuell och det viktigaste här är att bygga in den i vårt vardagliga arbete snarare än att vi ska åka på kurs lite då och då.

 

Ett utmärkt verktyg för att säkerställa att vi människor känner att vi utvecklas är att skapa en struktur för att vi blir uppmuntrade för vårt görande och lärande samt blir uppföljda på desamma. Återkoppling, feedback och förtydligande är viktiga ingredienser i ledarskapet för att utveckling ska märkas och kännas hos våra medarbetare.

Dela gärna artikeln!

Kan detta vara intressant för din organisation?

Hör av dig!