Mitt eget engagemang

Allting börjar med mig själv. När jag vet vilka drivkrafter jag har och vad som ger och tar min energi, då har jag gett mig själv riktigt bra förutsättningar för att vara engagerad i och på mitt arbete. Vet jag dessutom vilka styrkor jag har samt har koll på i vilken miljö jag mår och växer som bäst – då har jag skapat ännu bättre förutsättningar att må bra och prestera bra, samtidigt!

Vi på HejEngagemang arbetar för att ge fler människor möjligheten att skapa ett arbete vi verkligen vi vill gå till. Det gör vi genom att hjälpa till med förflyttningen från att tycka att det är okej att gå till arbetet till att verkligen vilja gå till arbetet.

Vad vi erbjuder

Engagemangsprofil innebär att vi stödjer dig till att ta reda på dina drivkrafter, vad som ger och tar din energi samt vilka styrkor du har och i vilken miljö du växer bäst. Denna profil är grunden till ditt ökade engagemang och din vilja att känna ökad arbetsglädje.

Läs mer

Engagemangsindex

EngagemangsIndex® är ett mätverktyg  för att synliggöra vilka förutsättningar som finns för dig som individ, just idag, för att du ska känna dig engagerad. Använd gärna detta index då och då för att ta tempen på hur dina förutsättningar för engagemang utvecklas över tid.


Föreläsningar, workshops och utbildning

Föreläsningar, workshops och utbildning erbjuder vi för att stötta dig att ta ett första steg som individ, team eller organisation till ett ökat engagemang. De områden vi huvudsakligen erbjuder dessa tjänster inom är ledarskap, medarbetarskap och medarbetarkommunikation.


Så jobbar vi