Vad vi erbjuder

HejEngagemang vill göra Sverige till ett mer engagerat, gladare och friskare land. Vår vision är en värld där vi går till ett arbete vi brinner för, inte för att vi måste utan för att vi vill.

Det goda ledarskapet med fokus på människan först istället för på resultaten bidrar till ett ökat välmående och ett starkare engagemang. Engagemang handlar bland annat om att koppla ihop oss, med oss själva och med varandra. Då brukar vårt engagemang leda till att den frivilliga ansträngningen ökar vilket ger ökad prestationsnivå och mer hållbara resultat. Vi tillhandahåller ledarskapsutbildningar, engagemangsindex, rådgivning, föreläsningar och workshops som strävar mot ett högre medarbetarengagemang och därmed hållbara resultat över tid.

Engagemang i min organisation

Forskningen visar att det finns en tydlig koppling mellan gott ledarskap – engagemang – prestation och resultat. Genom meta-analyser från arbetspsykologifältet, kryddat med motivations- och ledarskapsforskning så lär vi dig receptet för hur det ska gå till och hjälper dig att mäta effekthemtagningen.

Läs mer

Engagemang i mitt team

Bli ett högpresterande och välmående team. När ditt team upplever omtanke, trygghet och tillit är förutsättningarna för ökat engagemang ett steg närmare. Lägger du dessutom till en tydlig riktning och ni även är överens om hur ni skapar värde och för vem ni finns till, ja då är du ännu närmare succé.

Läs mer

Mitt personliga engagemang

Allting börjar med mig själv. När jag vet vilka drivkrafter och styrkor jag har samt har koll på vad som ger och tar min energi, då har jag gett mig själv riktigt bra förutsättningar för att vara engagerad i och på mitt arbete. Vet jag dessutom i vilken miljö jag mår och växer som bäst – Bingo!

Läs mer