Digitala erbjudanden

Vi på HejEngagemang tar vår utgångspunkt i vad arbetspsykologiforskningen säger om hur man skapar välmående och högpresterande organisationer, team och individer. Vi är experter på ledarskap, medarbetarskap, självledarskap och inte minst affärsdriven medarbetarkommunikation.

Vi erbjuder föreläsningar, workshops, ledarskapsprogram, certifieringar, utbildningar, mätningar med vårt Engagemangsindex®, möteskoncept och inte minst en digital utbildningsplattform full med användbart material för dig som ledare, med eller utan personalansvar och för dig som medarbetare.

Givetvis går alla dessa aktiviteter att genomföra såväl digitalt som i det fysiska rummet eller i en skön kombination av de två. I våra digitala format tänker vi alltid ”screen first”, dvs är en person med via digitala kanaler utgår vi ifrån att alla ska vara det även om man deltar ifrån det fysiska rummet. Vi designar alla våra digitala aktiviteter utifrån att det är en annorlunda upplevelse att delta digitalt vilket bland annat innebär att vi då ofta har kortare pass med stor variation av inlärningssätt.

Föreläsningar

Vi erbjuder ett antal digitala föreläsningar, allt från en timmes inspirations- och kunskapsföreläsning till workshops på halv- eller heldagar. Till vår hjälp har vi, förutom oss själva och vår kunskap digitala verktyg som bidrar till både upplevd delaktighet och konkreta utkomster.

Målgrupp: Chefer

Att leda människor på distans ställer inte mindre krav på ledarskapet, det ställer avsevärt högre krav. Att skapa rätt förutsättningar för medarbetarnas engagemang, välmående och prestation ska nu ske genom ett digitalt gränssnitt vilket medför att ledarskapet måste skruvas upp både vad det gäller volym och frekvens. Genom forskningen vet vi att team på distans både mår och presterar sämre än team som arbetar fysiskt tillsammans. Men forskningen har inte bara identifierat fallgroparna, den har också identifierat framgångsfaktorerna.

Läs mer

Målgrupp: Alla medarbetare, ledningsgrupp och chefer

I denna föreläsning ger vi dig bakgrunden till vad arbetspsykologiforskningen säger om hur du skapar ökat engagemang, ökat välmående och ökade prestationer. För dig själv och för andra. Allt för att skapa hållbara resultat över tid. Niklas blandar humor med allvar och ger dig enkla vardagsexempel som du direkt kan agera på. 

Läs mer

Målgrupp: Ledningsgrupper och chefer

Om inte era chefers och medarbetares mål, handlingar och prioriteringar lirar med det ni vill åstadkomma så kommer ert strategiarbete att falla platt till marken, långt ifrån de resultat och effekter ni räknat med. Här får ni en riktig genomgång vad forskningen visar i ämnet och hur ni kan göra praktik av den kunskapen i er organisation.

Läs mer

Målgrupp: Ledningsgrupper och chefer

En engagerad, välmående och högpresterande organisation är ingenting du får, utan det är något du förtjänar. Utan rätt förutsättningar på plats så kommer engagemang, välmående och goda prestationer att lysa med sin frånvaro. Vad ska då vi som chefer göra och inte göra för att lyckas skapa det där magiska engagemanget?

Läs mer

Målgrupp: Alla, chefer och medarbetare

Starka kulturer som innehåller faktorer för ökat engagemang, bättre samarbeten, ökat välmående, mer innovation och bättre prestationer har alla en sak gemensamt. De uppfyller de kriterier som forskningen visar att vi tillsammans i organisationen bidrar med. Vilka är då de där magiska kriterierna?

Läs mer

Program och utbildningar

För att skapa maximal utkomst och effekt av våra program och utbildningar är de uppbyggda utifrån vad forskningen säger är det optimala sättet för att omsätta ord/lyssnande till handling. Både våra längre program och de kortare har gjorts och görs också i digital miljö när så önskas. Resultaten har varit lika goda som när vi har gjort dessa i det fysiska rummet.

I våra längre utbildningar startar vi med nollmätning och analyserar och tränar oss i det goda ledarskapet med utgångspunkt i Self Determination Theory och Goal setting Theory. Programmen består av kortare teoripass och individuella handlingsplaner och struktur för att följa upp “slitet”, dvs görandet och lärandet.

12-18 månader

Engagemangsprogrammet är ett program som vänder sig till ledare, med innehåll och struktur uppbyggt under 12-18 månader enligt vad forskningen faktiskt visar ger effekt. Vi mäter kontinuerligt vår effekthemtagning, både för att ha koll på utvecklingen men också uppmuntra deltagarnas framsteg så de vill anstränga sig än mer.

Läs mer

Tre halvdagar

Välkommen till en distansutbildning kring det, minst sagt, högaktuella ämnet att leda på distans. Vi vill ge dig den mest aktuella kunskapen och de bästa verktygen för att lyckas med att leda på distans, med både engagemang, välmående och goda prestationer i siktet! Att leda människor på distans ställer inte mindre krav på ledarskapet, det ställer avsevärt högre krav. Här lär vi dig hur!

Läs mer

Heldag

Vi erbjuder en heldagsutbildning som certifierar dig till Engagemangsambassadör. Ambassadörscertifieringen gör dig bättre rustad att jobba med engagemangsfrågan. Du får med dig kunskaper, verktyg och självinsikter som gör att du bättre kan bidra till ett mer engagerat och välmående Sverige!

Läs mer

Heldag

Vi erbjuder en heldagsutbildning som certifierar dig till Engagemangsfacilitator. Certifieringen gör dig bättre rustad att jobba med engagemangsfrågan. Under en heldag går vi mer på djupet kring två centrala delar för att främja högt engagemang i vilken grupp som helst: mål och styrkor.

Läs mer

Möteskoncept

Vi hjälper er att planera, genomföra och följa upp ert möte. I vårt team finns kompetenser som content manager, projekt- och produktionsledare, föreläsare, workshopledare och moderator. Oavsett storlek på mötet hjälper vi er att sätta innehåll och upplägg för dagen. Våra möteskoncept passar lika bra att genomföra fysiskt, digitfysiskt eller helt digitalt.

Heldag

En dag med fokus på målnedbrytning, det vill säga hur går vi från att höra till att göra. Vi blandar olika mötesformat för att nå maximal interaktion och engagemang från medarbetarna.

Läs mer

När du ändå är här, signa upp på vårt nyhetsbrev!

Vill du lära känna oss bättre? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ med på vår resa!