Möteskoncept - Från höra till göra

Skräddarsys efter storlek på möte

En dag med fokus på målnedbrytning, det vill säga hur går vi från att höra till att göra. Vi blandar olika mötesformat för att nå maximal interaktion och engagemang från medarbetarna.

Ladda ner mer information

Upplägg och agenda för dagen:

Förmiddag

  • Välkommen
  • Ledningen har ordet
  • Röster från medarbetarna
  • Fokusområden för året

Eftermiddag

  • Föreläsning på tema Målnedbrytning
  • Workshop – Hur ska vi arbeta för att nå framgång i våra fokusområden?
  • Våra commitment
  • Summering och avslutning

Vi hjälper dig hela vägen

Vi hjälper er att planera, genomföra och följa upp ert möte. I vårt team finns kompetenser som content manager, projekt- och produktionsledare, föreläsare, workshopledare och moderator. Vi kan även erbjuda kvällsaktiviteter och underhållning tillsammans med musikaliska stjärnor i vårt nätverk.