Så skapar du en engagerad, välmående och högpresterande organisation

Målgrupp: Ledningsgrupper och chefer

En engagerad, välmående och högpresterande organisation är ingenting du får, utan det är något du förtjänar. Utan rätt förutsättningar på plats så kommer engagemang, välmående och goda prestationer att lysa med sin frånvaro. Vad ska då vi som chefer göra och inte göra för att lyckas skapa det där magiska engagemanget?

Genom de senaste decenniernas massiva forskning vet vi vad det är som skapar motivation, prestation, och framgångsrika strategigenomföranden men vi är mindre bra på att applicera den kunskapen i våra organisationer. Med världens mest etablerade arbetspsykologiforskning i världen i ryggen tar vi oss an era framtida utmaningar i en föränderlig omvärld på ett lättsamt, involverande och konkret sätt.

Syftet är att skapa inspiration och göra verkstad av kunskapen kring hur man genom ett gott ledarskap kan skapa de optimala förutsättningarna för mer motivation, höga frisktal, bättre prestationer, hög innovationstakt, förändrade beteenden samt bättre kundnöjdhet och måluppfyllelse. Komplexa studier på meta-analysnivå bryts ner till konkreta  och lättapplicerade ledarskapsbeteenden som kommer att ta er organisation till en ny nivå.

Under föreläsningen/workshopen går vi igenom:

  • Self determination theory – vad behöver vi för att tillfredsställa våra psykologisk behov så att vi både mår och presterar bra?
  • Goal setting theory – hur utför vi ett korrekt utformat målsättningsarbete? Vilka mål ska sättas och av vem?
  • Hur du genom en korrekt uppföljning ökar arbetsprestation med i snitt 25%? Varför uppmuntran är ett av dina viktigaste verktyg att styra beteenden och förändring?
  • Ledarskapets viktigaste ”do´s and dont´s” i jakten på ökat medarbetarengagemang och framgång.

Föreläsare

Johan Book är rådgivare på HejEngagemang och har arbetat med ledar- och teamutveckling i 20 år. Han har skrivit storsäljaren ”Ledarutmaningen – planera är silver, göra är guld” och han kommer ta dig på en guidad tur genom världens mest evidensstarka forskning och vad den visar gällande mål- och uppföljningsarbete. Decennier av avancerad forskning nerkokat till lättapplicerade och konkreta beteenden.


Niklas Delmar har de senaste femton åren varit helt begeistrad av hur vi bygger hållbara organisationer och människor, samtidigt. Han har en bakgrund som ledare i större och mindre organisationer och som strategi-, ledarskaps- samt organisationskonsult. För fem år sedan blev övertygelsen om att vi tillsammans kan skapa ett mer engagerat och välmående Sverige hans primära drivkraft. Niklas är en skicklig pedagog, kommunikatör och strateg. Han växlar sina dagar med att föreläsa, utbilda och arbeta långsiktigt med organisations-, ledar- och medarbetarutveckling.