Boosta ditt ledarskap med engagerande budskap


Står du för nära dina budskap så att du själv inte ser helheten? Backa några steg och hjälp dina medarbetare få ökad förståelse och ökad acceptans genom effektiv kommunikation.

Hur ser förutsättningarna för ett högt medarbetarengagemang ut på Sveriges arbetsplatser?


I december 2020 beställde vi en undersökning av Kantar SIFO för att undersöka hur förutsättningarna för medarbetarengagemang såg ut i Sverige. Vår tes var att 10 månader av arbete på distans samt att förhållandena på arbetsplatser med direkt eller…

Fem forskningsbaserade tips för att lyckas med ditt digitala ledarskap


Vi har alla ställts inför ett explosionsartat användande av digitala samarbetsverktyg för att Covid-19 tvingat oss till det, nödvändigtvis inte för att vi var speciellt sugna på det. Och det har gått undan, på bara några dagar fick vi ställa om från…

Trygghetsresan


Vi har tillsammans med initiativet Hand the Ball och Hjulsta grundskola tagit fram ett nytt värdegrunds- och rörelseprojekt. Syftet är att öka tryggheten i skolan.

Mötas och samarbeta bättre på distans


Plötsligt hände det! Coronaviruset utlöste en våg av hemarbete och, med det, stort behov av att kunna samarbeta bra på distans. Business as usual för mig efter femton år i världsomspännande storföretag, större delen av tiden som konsult och…

Vänskapsrevolutionens tid är nu


Historiskt sett har snällhet ofta setts som en svaghet i närlingslivet. Jag skulle vilja sticka ut hakan och hävda att vänlighet är en nyckel till framgång. Det är dessutom bevisat att välbefinnande och hälsa på arbetsplatsen ökar av vänlighet…

Ökat engagemang leder till ett gladare och friskare land


Sverige går okej ekonomiskt, samtidigt mår vi sämre än vad vi någonsin gjort och engagemanget på våra arbetsplatser sjunker dramatiskt, det vill vi på HejEngagemang ändra på. Med det goda ledarskapet som bas kan utvecklingen vändas, välmående och…

Det magiska receptet för högt medarbetarengagemang


Vi börjar med att stirra sanningen i vitögat, vi kommer aldrig få ett högre medarbetarengagemang än vad vi förtjänar. Engagerad och motiverad är nämligen inget en medarbetare per automatik är, utan något hen blir under rätt förutsättningar. Och det…

Få dina strategigenomföranden att flyga!


Vi vill inte bli utsatta för förändring, vi vill vara med och förändra! Det är dags att börja planera och på riktigt nyttja den kollektiva kraften, kunskapen och idéerna som genomsyrar både chefer och medarbetare i din organisation. Att få chefer…

Våra chefer mår allt sämre, det måste vi ändra på nu!


Våra chefers psykiska ohälsa exploderar, visar färska siffror från Previa. Att vara chef är ingen dans på rosor, hantera krav uppifrån samtidigt som man ska ta hänsyn till både medarbetares och kunders behov och krav. En situation och en ekvation…

Det är svårast i världen att hitta vänner i Sverige


Sverige är enligt en undersökning från Expat Insider svårast i världen att hitta vänner i. Är inte det skrämmande? Vi i vårt land, där allt fungerar så bra, är det landet i världen där det är svårast att få vänner.

Tydlig målbild driver engagemang

Tydlig målbild driver engagemang!


Ett av de vanligaste misstagen jag ser hos många företag jag träffar är att de ibland missar att sätta mål för förändringen. Alltså, vad blir resultatet av vår samlade ansträngning i detta förändringsprojekt? Många fokuserar så mycket på allt det…

Inget engagemang utan tillit


En vanlig frågeställning jag möter i organisationer idag är: ”Vad ligger bakom medarbetarengagemang? Svaret är att det är en mängd faktorer. Dock är det en av dessa faktorer, som allt fler forskningsstudier singlar ut som den kanske mest…

Hur vårdar du dina relationer på ditt arbete?


Vårdar du dina relationer på ditt arbete med lika mycket respekt och ansträngning som du vårdar de relationer som betyder mest för dig utanför ditt arbete? Om ja, tack för det. Om nej, varför inte? Varför är inte de människor du träffar största…

I vilken miljö och företagskultur växer du bäst?


Hur kommer det sig att jag ibland känner att jag har FLOW, är produktiv, effektiv, kreativ och glad – allt på samma gång? Och ibland inte. Hur påverkar din arbetsmiljö och den kultur du befinner dig i ditt välmående och din output?

Vem är ansvarig för att du är engagerad?


Vem bär ansvaret för att jag som individ är engagerad på mitt jobb? Denna fråga ställer jag alltid när jag föreläser om kraften i ett ökat medarbetarengagemang. 99 % brukar svara att det är individen själv. Men är det så vi agerar på dagarna, på…

Hej Engagemang!


Varför är ditt engagemang för ditt arbete viktigt? Jo, för att ett ökat medarbetarengagemang bidrar både till ett ökat välbefinnande för dig som individ och till en ökad produktivitet, kreativitet, innovationskraft och lojalitet för din…

Kärleksbrev till chefer


Din medarbetare här. Jag är lite smått oroad. För mig. För oss. För det vi gör. För det vi presterar. För det vi uppnår. Hur står det till i vår relation egentligen? Kan vi göra saker och ting bättre? Tillsammans. Här kommer lite kärleksfulla tips*…

Kommunikation


Läste just ett inlägg av Peter Vogt, som har varit ansvarig för den interna kommunikationen i Microsoft, eBay och BBVA, där han skriver om att han tagit ett strategiskt beslut kring att överge ordet ”Intern” till förmån för ordet ”medarbetare”. Att…