HejEngagemang logo
Kontakta oss

Medarbetarskap

Vi är alla medarbetare och ledare

Vi är alla ledare i våra egna liv, både på arbetet och utanför. Det är upp till dig och ingen annan att skapa det arbetsliv du vill ha. Konsten att leda sig själv, att leda i samverkan med andra, att leda andra och låta sig ledas – ledarskap har flera olika dimensioner och det viktigaste är att inse att man har fullständigt ansvar för sitt eget engagemang och välmående. Och att man även har ett ansvar att reflektera över vart man vill och hur man ska ta sig dit. Det är viktigt att du delger din omgivning vilka förutsättningar du behöver för att känna dig engagerad, må bra och prestera bra över tid.

På en arbetsplats där medarbetarkulturen befolkas av dialog, mening, vänlighet, tydlighet, samarbeta och stort ansvar kommer det skapas storheter, det vill vi lova. I medarbetarskapet skapas det en vi-känsla som bidrar till att organisationen känner att de tillsammans verkar för att nå målen. Vi hjälper er att utveckla medarbetarskapet genom att göra det lätt att göra rätt – om man vet vad man ska göra vill säga.

Vi på Hej Engagemang tar vår utgångspunkt i vad arbetspsykologiforskningen säger om hur man skapar välmående och högpresterande organisationer, team och individer. Vi är experter på medarbetarskap och självledarskap, alla våra aktiviteter nedan som vi erbjuder kan vi genomföra såväl digitalt, fysiskt eller digifysiskt. Du bestämmer!

Missa inte våra 10 tips för att utveckla ditt Medarbetarskap

10 tips för att utveckla ditt Medarbetarskap

1. Vi är alla medarbetare och ledare

Alla är ledare för sina egna liv. Det gäller även arbetslivet.

Det är upp till dig och ingen annan att skapa det arbetsliv du vill ha. Att ta fullständigt ansvar ger dig kraft i ditt liv, det är helt och hållet ditt eget ansvar.

 

Vi ska arbeta med att alltid göra varandra bättre och ta vårt fulla ansvar för vårt eget välmående och våra prestationer, samtidigt som vi även tar ansvar för att våra kollegor mår bra och presterar bra. Det kallas för total arbetsprestation, det är inte bara vårt görande som räknas utan även vårt varande, det vill säga hur vi är mot våra kollegor.

 

En viktig del i att kunna gå från måste till vi, är att du är duktig på att kommunicera vad du faktiskt vill för att andra omkring dig ska kunna hjälpa dig att nå dit.

2. Du är ansvarig för att du är engagerad i och på ditt arbete

Att ta fullständigt ansvar ger dig kraft i ditt liv.

Ger du bort ansvaret för ditt engagemang och välmående, ger du också bort kraften till någon annan. Det är helt och hållet ditt eget ansvar att du känner dig engagerad, samtidigt som de flesta av oss ingår i ett team eller en del av en större organisation, då är det givetvis så att även din chef/ledare har fullständigt ansvar för att du känner dig engagerad i och på ditt arbete.

 

Det innebär att både du och din ledare är helt och fullt ansvariga för ditt engagemang och ingen av er någonsin kan skylla på den andra när du känner dig oengagerad. I stället kommer ni samarbeta och ha en konstruktiv dialog som hjälper er att lösa olika situationer. Det är det som är Medledarskapet som blir grunden för hur du kan utforma ditt medarbetarskap.

3. Tillsammans är starkare, ensam är inte stark

Lär dig att be om hjälp

Att be om hjälp är på inget sätt lika med att visa sig svag. Tvärtom. Att be om hjälp är ett tecken på styrka, att vi förstår vad vi har kapacitet för, vad vi är duktiga på och när det är läge att be andra om hjälp. Att få ge och hjälpa någon annan är något som de flesta av oss värdesätter väldigt högt. Om vi delar med oss av det vi är bra på och vad vi gillar att göra och lär oss be om hjälp, har vi riktigt goda förutsättningar att skapa otroligt bra förutsättningar för ökat engagemang, välmående och goda prestationer där vi som människor blir mer hållbara över tid.

4. Arbeta med dina superkrafter - en del av medarbetar- och självledarskapet

Styrkor
+ Lust/Passion
+ Uthållighet
= Superkrafter

För att du ska bli riktigt bra på någonting och utveckla dina superkrafter krävs ett par saker:

  • Att du gör någonting som du är riktigt bra på och gillar att göra
  • Att du gör samma sak under en längre tid (uthållighet)

 

Och för att bli uthållig i ditt görande krävs att du både känner att du är duktig på det du gör och att du skapar ett värde med det du gör. Och att du känner lust och passion för det du gör.

 

För att kunna träna och öva under en längre tid, så behöver det också vara roligt. När vi tycker att något är roligt och vi känner lust och passion för det vi gör blir vi mer uthålliga.

 

När du listat ut vad du är riktigt bra på och gillar att göra, kanske till och med känner stark lust och passion för, då har du skapat ännu bättre förutsättningar för att må bra och prestera bra över tid.

5. Det är inte bara dina prestationer som räknas, utan även hur du är mot dina kollegor

Total arbetsprestation

Total arbetsprestation som medarbetare betyder inte bara hur du presterar på arbetsplatsen utan också ditt ”görande” och ditt ”varande” i förhållande till dina kollegor. Detta har en stor inverkan på det kollektiva välmåendet på arbetsplatsen.

 

Total arbetsprestation omfattas av dessa tre komponenter:

  1. Arbetsuppgifter och vad du gör om dagarna
  2. Medarbetarskap och att du är en riktigt schysst och omtänksam kollega
  3. Minimera dina egoistiska beteenden och sätt gruppen och organisationens bästa i främsta rummet. Givetvis ska du må bra och kunna prestera bra, men inte på bekostnad på teamets eller organisationens bästa.

6. Reflektera över ditt medarbetarskap

För att veta om du är på rätt väg är det första steget att ta reda på var du befinner dig just nu.

Acceptera inte bara läget utan ta dig tid att reflektera mer kring varför du är där du är. De som med jämna mellanrum investerar tid och energi i att reflektera över sin nuvarande arbetssituation och sedan väljer vad de vill göra som nästa steg för att må och prestera bra, är också de som är mest engagerade och motiverade i och på sina arbeten.

 

Att ha en tydlig riktning på vart du är på väg gör livet både enklare och roligare att leva.

 

Frågor att reflektera kring:

  • Vad är viktigt för dig kopplat till ditt arbete?
  • Vad vill du göra om dagarna när du arbetar?
  • Hur vill du känna när du är på eller på väg till din arbetsplats?
  • Vilken sorts ledarskap trivs du bäst med?
  • Hur vill du bli kommunicerad med när du är på ditt arbete?

7. Vilka behov, resurser och förutsättningar har du för att må bra och prestera?

Alla är vi olika och samtidigt är vi på många sätt mer eller mindre exakt likadana.

Vi vill alla känna oss sedda, hörda, respekterade och inkluderade. Det är viktigt för vår inre motivation och vårt engagemang att vi kommer oss kompetenta och autonoma (har en hög grad av självstyre) och att vi känner samhörighet med de vi arbetar tillsammans med.

 

Det är viktigt att du själv är medveten om vad du har tillgång till för resurser och vad du behöver för att må bra och prestera bra. Det är även helt avgörande att du delar med till dina kollegor och dina ledare om vad du behöver för att känna dig sedd, hörd, respekterad, inkluderad, kompetent och autonom och för att du ska känna samhörighet.

 

Först då har du investerat vilka resurser du redan har tillgång till idag samt vad du eventuellt behöver förändra för att må ännu bättre och samtidigt prestera på en helt ny nivå.

8. Se över din personliga handlingsplan som medarbetare

Har du tydliga mål?

Ett av de viktigaste och mest effektiva ledningsverktygen inom arbetspsykologin är Goal Setting Theory, som bland annat pratar om vikten av att ha tydliga process – och prestationsmål samt läromål, snarare än att stirra sig blind på resultat- och effektmålen.

Denna teori handlar om att göra det lätt att göra rätt för att nå dina resultatmål, samtidigt som du mår bra. Dina prestationer och ditt görande ska alltså inte ske på bekostnad av ditt välmående, utan tvärtom. Dina prestationer ska bli ännu enklare att uppnå, tack vare ditt välmående.

9. Lilla stegets kraft mot ett medarbetarskap i världsklass

Ett litet steg, inte två. Och inte heller ett stort steg, utan ett litet.

Bästa vägen till hållbara vanor som för dig i rätt riktning. Det lilla stegets kraft är en metod som fungerar i alla områden i ditt liv.

Tekniken är inte svårare än att alla dina hållbara vanor börjar med ett litet steg. Ett litet steg, inte två. Och inte heller ett stort steg, utan ett litet. Det coola med lilla stegets kraft är också att du aldrig helt kommer att kunna veta vad det lilla steget kommer att leda till i slutändan.

 

Börja med att identifiera vilka små steg inom ett par olika områden du tror är de du behöver ta för att börja röra dig i den riktning du vill.

10. Främja en kultur där psykologisk trygghet frodas

Psykologisk trygghet är en upplevelse av klimatet i en grupp eller organisation. Alla har ett ansvar för sitt bidrag till detta klimat.

För att främja psykologisk trygghet och medarbetarskap bör du som medarbetare aktivt bidra till en öppen dialog på arbetsplatsen. Att våga uttrycka dina idéer och dela med dig av feedback, samtidigt som du lyssnar på och respekterar dina kollegors perspektiv, kommer bidra till att skapa tillit i gruppen. Genom att vara ärlig och konstruktiv i din kommunikation och visa empati för andra, bidrar du till en trygg och inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig värderade och delaktiga.

 

En idé kan vara att engagera dig i regelbundna reflektionsmöten där du och dina kollegor kan dela erfarenheter och synpunkter om arbetsprocesser och arbetsmiljö. Under dessa möten kan du bidra med dina tankar och idéer, samt lyssna aktivt på andra för att förstå olika perspektiv. Detta bidrar till ökad medvetenhet om teamets dynamik och stärker den kollektiva förmågan att hantera utmaningar.

Kan detta vara intressant för din organisation?

Vi berättar gärna mer!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor