HejEngagemang logo
Kontakta oss

Ledarskap

Du som ledare är en av de viktigaste pusselbitarna i engagemangspusslet!

Den samlade forskningen visar att ledarskapet är en av de viktigaste faktorerna för att skapa förutsättningar för motivation, välmående, prestation och måluppfyllelse bland medarbetarna. Att gå från lära, till att vilja, till att göra är vägen för ett bättre och mer engagerande ledarskap som i sin tur gör dig till en bättre ledare och därmed skapar mer motivation, bättre prestationer och förbättrade resultat hos dina medarbetare.

Vad säger egentligen den etablerade forskningen om effektiva, välmående och högpresterande team under ett gott ledarskap? Jo, forskningen visar att team med engagerade medarbetare har mindre sjukfrånvaro, presterar bättre, når sina mål i högre grad, har större kundnöjdhet, är 25% mer produktiva och i snitt 22% mer lönsamma än team med lågt engagemang.

Vi på Hej Engagemang tar vår utgångspunkt i vad arbetspsykologiforskningen säger om hur man skapar välmående och högpresterande organisationer, team och individer. Vi är experter på ledarskap och alla våra aktiviteter nedan som vi erbjuder kan vi genomföra såväl digitalt, fysiskt eller digifysiskt. Du bestämmer!

Missa inte våra 10 tips för bättre Ledarskap

10 tips för bättre Ledarskap

Allt snurrar snabbare, förändringstakten ökar, färre ska göra mer och tiden att sitta i administrativa uppgifter ökar. Det blir svårare och svårare att få loss tid att faktiskt leda. Att bygga relationer tar tid och då måste du börja med dig själv, det du kan kontrollera och påverka direkt. Och det är viktigt att inse att varje relation med dina respektive medarbetare är unik och bör hanteras därefter. Att hitta tid för att reflektera över sitt ledarskap kan vara en utmaning. Här kommer 10 tips för det goda ledarskapet.

1. Goda ledare omfamnar kritik och nya, kanske, vansinniga idéer

Hantera kritik, åsikter och idéer på ett konstruktivt, nyfiket och behärskat sätt.

Självinsikt och känslokontroll är viktiga delar i ett gott ledarskap. I det ligger att hålla tillbaka negativa känslouttryck när medarbetare serverar sylvass kritik till frukost eller dammar av en ny helt galen idé till lunch. Håll dig neutral och nyfiken oavsett vilket. Olika åsikter, insikter och erfarenheter ska mötas och göras något bra av.

2. Bli en mästare på att leda förbättringar genom ökad tydlighet och uppföljning

Du som ledare är den viktigaste spelaren för att lyckas med förändringar och förmodade förbättringar.

Du behöver förstå hur era strategier och beslut kommer att påverka er för att det ska bli tydligt för dina medarbetare. Kommunikationen ska inte förmedlas, den ska förädlas och göras konkret tillsammans med dina medarbetare. Det skapar engagemang, ansvarstagande och ägarskap. Och det är det som skapar en hög måluppfyllelse.

 

En av det viktigaste nycklarna för att lyckas genomföra strategiarbete är att involvera och inkludera alla medarbetare

3. Synliggör, uppmuntra och förstärk positiva beteenden genom ditt ledarskap

Identifiera de beteenden som är viktigast för framgång utifrån er gemensamma målbild, det brukar ju vara en hel del.

Börja synliggöra och uppmuntra så det visslar om det. Att ge positiv feedback på de beteenden du vill se mer av är ett av dina kraftfullaste verktyg för att både motivera och leda dina medarbetare mot era uppsatta mål.

 

Se till så dina medarbetare känner sig som superhjältar och ge feedback på slitet i första hand och resultatmålen i andra hand. Och glöm inte ge dig själv en klapp på axeln ibland, om du nu har oturen att ingen annan gör det. För det är du värd!

 

Endast 2 av 10 anser att det arbete de utför hanteras på ett sätta som får dem att vilja göra ett bättre arbete. /Gallup

4. Reflektera över ditt ledarskap

Det är viktigt som ledare att reflektera över vilken typ av ledare man uppfattas vara av andra.

Ett ledarskap i världsklass bygger inte på intuition utan i stället på en djup förståelse av både sitt eget ledarskap, gruppen man leder och kommunikationen där emellan.

 

Frågor att ställa om sitt eget ledarskap:

  • Vad är det du vill åstadkomma med ditt ledarskap?
  • Vilka styrkor och svagheter ser du i dina förutsättningar att faktiskt leda på riktigt?
  • Vad är och fungerar bra? Varför?
  • Vad är och fungerar mindre bra och vad kan du göra åt det?
  • Vilka förbättringsaktiviteter skulle ta dig närmare att kunna utföra det där ledarskapet du strävar efter?

5. Du som ledare är en av de viktigaste pusselbitarna

Du skapar förutsättningarna för dina medarbetare.

Den samlade forskningen visar att ledarskapet är en av de viktigaste faktorerna för att skapa förutsättningar för motivation, välmående, prestation och måluppfyllelse bland medarbetarna. Därför är det då även så viktigt att du som ledare får rätt förutsättningar och verktyg till att leda och skapa en välmående organisation med sunda och framgångsrika medarbetare.

 

Vi blir inte mycket bättre än vad förutsättningar ger oss möjlighet att bli det gäller för det allra mesta vi tar oss för i livet. Så också för en chefsroll. Det gäller att se till att du får de där finfina förutsättningarna på plats så att du befinner dig i en miljö där både ditt engagemang, din vilja och dina goda prestationer främjas, inte hämmas.

 

Ett knep är att kontinuerligt reflektera över både dina egna och dina medarbetares förutsättningar för välmående och engagemang.

 

Du är viktig för dina medarbetares engagemang – se till att förvalta ansvaret

6. Säkerställ att dina medarbetare upplever hög grad av empati och omtanke

Att uppleva goda och trygga relationer i kombination med bra prestationer är viktigt för oss människor.

Att känna sig duktig, involverad, värdefull och att vara en av gänget är viktiga faktorer i jakten på en sund och framgångsrik organisation. Se till att tillsammans med dina medarbetare kontinuerligt skapa tillfällen där ni faktiskt pratar igenom vad ni tycker fungerar och vad som skulle kunna göras ännu bättre.

7. En god ledare är en mästare på engagerande målsättningsarbete

Mål finns av en anledning, nämligen att motivera till handling.

Engagemang och tydlighet är nyckeln till framgång, när det gäller välmående, prestation och måluppfyllelse. Men för att kunna uppmuntra, följa upp målen och återkoppla måste du först få målen på plats. Så ta tag i ert målsättningsarbete redan idag. Boka in ett möte med dina medarbetare för att tillsammans ta fram tydliga och engagerande mål.

Ladda ner PDF för målsättningsarbete

8. Läsa, lära, göra och utvärdera är ledarskapets melodi

Att göra nytt och annorlunda är förutsättningarna för att utveckla ditt ledarskap och skapa en ännu bättre miljö för dina medarbetare att må och prestera i.

Om du inte gör något annorlunda så kan du inte heller förvänta dig något annat resultat än det du fått innan. För att förbättra ditt ledarskap måste du börja tänka och reflektera över det, men framför allt börja göra nytt. Annorlunda och bättre.

 

Detta kommer ta tid och det kommer vara jobbigt och utmanande, det kommer vara roligt och framför allt kommer det ge massor av positiva effekter både för dig, dina medarbetare, ert välmående och era prestationer.

9. Få dina medarbetare att känna sig som superhjältar genom psykologisk trygghet

Bidra till en arbetskultur där medarbetare känner sig värderade och vågar vara sig själva.

Det bästa tipset för att främja psykologisk trygghet som ledare är att praktisera aktivt lyssnande och uppmuntra öppen kommunikation. Som ledare bör man erkänna och värdera alla bidrag, samt visa empati och förståelse för medarbetarnas perspektiv. Genom att etablera en kultur av respekt och tillit kan man skapa en arbetsmiljö där alla känner sig säkra på att dela sina tankar, vilket leder till ökad innovation och samarbete.

 

Ett exempel på aktivitet som främjar detta är regelbunden feedback. Boka in regelbundna möten där medarbetarna kan ge och ta emot feedback i en stödjande miljö. Viktigt att du lyssnar aktivt och svarar med empati för att signalera att allas åsikter är värdefulla och bidrar till organisationens framgång.

10. Glöm inte att fira ordentligt!

Fokusera på slitet i första hand och uppnådda resultat i andra hand.

Vårt belöningssystem älskar snabb, positiv och meningsfull återkoppling. Det viktiga är att den positiva återkopplingen kommer från andra människor. Det handlar i slutändan om att skapa en mix av samhörighet, uppfyllda psykologiska behov och riktiga drivkrafter och tydligt koppla detta till affären och resultatet. Se till att du som chef har en uttalad ledarskapsstrategi att konsekvent och ofta arbeta med positiv återkoppling på verksamhetskritiska beteenden. Det skapar en väloljad och välmående engagemangsmaskin som mår och presterar som aldrig förr.

 

Vi drivs och mår bra av feedback och behöver ett kvitto på att vi gör rätt saker, på det vi presterar och på det som behöver utvecklas och förbättras. Se därför till att fira ofta, mycket och fokus på slitet i första hand och uppnådda resultat i andra. Tanken är att firandet ytterligare ska trigga de viktiga beteenden och aktiviteter ni har stakat ut som vägen till framgången.

 

Några tips hur du som ledare kan visa uppmuntran:

  • Synliggöra och tok-hylla ert hårda slit och vad det bidrar till
  • Att visa dina medarbetare hur otroligt mycket du uppskattar dem och deras ’’slit’’
  • En kopp kaffe eller te eller kaka, det behöver inte vara bubbel och snittar varje gång.

 

Investera tid i att se och uppskatta dina medarbetare! Medarbetare är nämligen mer motiverade när de känner att deras chef ser och uppskattar deras genomförda medarbetare.

Kan detta vara intressant för din organisation?

Vi berättar gärna mer!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor