HejEngagemang logo

Ledarskap

Vad säger egentligen den etablerade forskningen om effektiva, välmående och högpresterande team? Jo, forskningen visar att team med engagerade medarbetare har mindre sjukfrånvaro, presterar bättre, når sina mål i högre grad, har större kundnöjdhet, är 25% mer produktiva och i snitt 22% mer lönsamma än team med lågt engagemang.

Vi är experter på ledarskap och alla våra aktiviteter nedan som vi erbjuder kan vi genomföra såväl digitalt, fysiskt eller digifysiskt. Du bestämmer!

Skapa goda relationer och skapa tid för att leda dina medarbetare

Allt snurrar snabbare, förändringstakten ökar, färre ska göra mer och admintiden ökar. Det blir svårare och svårare att få loss tid att faktiskt leda. Goda medarbetarprestationer förutsätter att man ’klickar’ med sin chef, dvs att relation, förtroende, tillit och omtanke blomstrar. Och att det är ömsesidigt. Att bygga relationer tar tid och då måste du börja med dig själv, det du kan kontrollera och påverka direkt. Och det är viktigt att inse att varje relation med dina respektive medarbetare är unik och bör hanteras därefter.

Bli en ninja på att omfamna kritik och nya, kanske, vansinniga idéer

Hantera kritik, åsikter och idéer på ett konstruktivt, nyfiket och behärskat sätt. Självinsikt och känslokontroll är viktiga delar i ett gott ledarskap. I det ligger att hålla tillbaka negativa känslouttryck när medarbetare serverar sylvass kritik till frukost eller dammar av en ny helt galen idé till lunch. Håll dig neutral och nyfiken oavsett vilket. Olika åsikter, insikter och erfarenheter ska mötas och göras något bra av.

Bli en mästare på att leda förbättringar genom ökad tydlighet och uppföljning

Du som ledare är den viktigaste spelaren för att lyckas med förändringar och förmodade förbättringar. Du behöver förstå hur era strategier och beslut kommer att påverka er för att det ska bli tydligt för dina medarbetare. Kommunikationen ska inte förmedlas, den ska förädlas och göras konkret tillsammans med dina medarbetare. Det skapar engagemang, ansvarstagande och ägarskap. Och det är det som skapar en hög måluppfyllelse.

 

’’En av det viktigaste nycklarna för att lyckas genomföra strategiarbete är att involvera och inkludera alla medarbetare’’

// Emma Egnell

Synliggör, uppmuntra och förstärk positiva beteenden

Identifiera de beteenden som är viktigast för framgång utifrån er gemensamma målbild, det brukar ju vara en hel del. Börja synliggöra och uppmuntra så det visslar om det. Att ge positiv feedback på de beteenden du vill se mer av är ett av dina kraftfullaste verktyg för att både motivera och leda dina medarbetare mot era uppsatta mål.

Se till så dina medarbetare känner sig som superhjältar och ge feedback på slitet i första hand och resultatmålen i andra hand. Och glöm inte ge dig själv en klapp på axeln ibland, om du nu har oturen att ingen annan gör det. För det är du värd!

 

Källa: Gallup

Endast 2 av 10 anser att det arbete de utför hanteras på ett sätt som får dem att vilja göra ett bättre arbete.

Reflektera över ditt ledarskap

Det är viktigt som ledare att reflektera över vilken typ av ledare man uppfattas vara av andra. Ett ledarskap i världsklass bygger inte på intuition utan istället på en djup förståelse av både sitt eget ledarskap, gruppen man leder och kommunikationen där emellan.

 

Vad är det du vill åstadkomma med ditt ledarskap?

  • Vilka styrkor och svagheter ser du i dina förutsättningar att faktiskt leda på riktigt?
  • Vad är och fungerar bra? Varför?
  • Vad är och fungerar mindre bra och vad kan du göra åt det?
  • Vilka förbättringsaktiviteter skulle ta dig närmare att kunna utföra det där ledarskapet du strävar efter?

Du är en av de viktigaste pusselbitarna

Den samlade forskningen visar att ledarskapet är en av de viktigaste faktorerna för att skapa förutsättningar för motivation, välmående, prestation och måluppfyllelse bland medarbetarna. Därför är det då även så viktigt att du som ledare får rätt förutsättningar och verktyg till att leda och skapa en välmående organisation med sunda och framgångsrika medarbetare. Vi blir inte mycket bättre än vad förutsättningar ger oss möjlighet att bli det gäller för det allra mesta vi tar oss för i livet. Så också för en chefsroll. Det gäller att se till att du får de där finfina förutsättningarna på plats så att du befinner dig i en miljö där både ditt engagemang, din vilja och dina goda prestationer främjas, inte hämmas. Ett knep är att kontinuerligt reflektera över både dina egna och dina medarbetares förutsättningar för välmående och engagemang.

 

’’Du är viktig för dina medarbetares engagemang – se till att förvalta ansvaret’’

Säkerställ att dina medarbetare upplever en hög grad av empati och omtanke

Att uppleva goda och trygga relationer i kombination med bra prestationer är viktigt för oss människor. Och att känna sig duktig, involverad, värdefull och att vara en av gänget är viktiga faktorer i jakten på en sund och framgångsrik organisation. Se till att tillsammans med dina medarbetare kontinuerligt skapa tillfällen där ni faktiskt pratar igenom vad ni tycker fungerar och vad som skulle kunna göras ännu bättre.

Bli en mästare på engagerande målsättningsarbete

Mål finns av en anledning, nämligen att motivera till handling. Engagemang och tydlighet är nyckeln till framgång, när det gäller välmående, prestation och måluppfyllelse. Men för att kunna uppmuntra, följa upp målen och återkoppla måste du först få målen på plats. Så ta tag i ert målsättningsarbete redan idag, boka in ett möte med dina medarbetare för att tillsammans ta fram tydliga och engagerande mål.

Läsa, lära, göra och utvärdera är en melodin

Att göra nytt och annorlunda är förutsättningarna för att utveckla ditt ledarskap och skapa en ännu bättre miljö för dina medarbetare at må och prestera i. Om du inte gör något annorlunda så kan du inte heller förvänta dig något annat resultat än det du fått innan. För att förbättra ditt ledarskap måste du börja tänka och reflektera över det, men framförallt börja göra nytt. Annorlunda och bättre. Detta kommer ta tid och det kommer vara jobbigt och utmanande, det kommer vara roligt och framför allt kommer det ge massor av positiva effekter både för dig, dina medarbetare, ert välmående och era prestationer.

Få dina medarbetare att känna sig som superhjältar!

Be om och uppmuntra till egna initiativ. Låt medarbetarna vara innovativa och kreativa för att utveckla och förbättra ert arbete och er verksamhet. Tydliggör målen för verksamheten så att alla vet i vilken riktning ni ska utvecklas. Ge dina medarbetare stöd, förtroende, handlingsutrymme och ansvar att själva äga förbättringsarbetet och experimentera. Men se samtidigt till att inte peta i detaljerna, det hämmar motivationen blixtsnabbt.

Viktigt att fira ordentligt!

Vårt belöningssystem älskar snabb, positiv och meningsfull återkoppling. Det viktiga är att den positiva återkopplingen kommer från andra människor. Det handlar i slutändan om att skapa en mix av samhörighet, uppfyllda psykologiska behov och riktiga drivkrafter och tydligt koppla detta till affären och resultatet. Se till att du som chef har en uttalad ledarskapsstrategi att konsekvent och ofta arbeta med positiv återkoppling på verksamhetskritiska beteenden. Det skapar en väloljad och välmående engagemangsmaskin som mår och presterar som aldrig förr.

 

Vi drivs och mår bra av feedback och behöver ett kvitto på att vi gör rätt saker, på det vi presterar och på det som behöver utvecklas och förbättras. Se därför till att fira ofta, mycket och fokus på slitet i första hand och uppnådda resultat i andra. Tanken är att firandet ytterligare ska trigga de viktiga beteenden och aktiviteter ni har stakat ut som vägen till framgången.

Tänk på att det räcker gott med:

  • Synliggöra och tok-hylla ert hårda slit och vad det bidrar till
  • Att visa dina medarbetare hur otroligt mycket du uppskattar dem och deras ’’slit’’
  • En kopp kaffe eller te eller kaka, det behöver inte vara bubbel och snittar varje gång.

 

’Investera tid i att se och uppskatta dina medarbetare! Medarbetare är nämligen mer motiverade när de känner att deras chef ser och uppskattar deras genomförda arbete’’

/ /Niklas Delmar

Kan detta vara intressant för din organisation?

Vi berättar gärna mer!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor