HejEngagemang logo
Kontakta oss

Om oss

Varför finns vi?

Vi vill skapa ett mer engagerat och välmående arbetsliv. Vår vision är en värld där vi går till ett arbete vi brinner för, inte för att vi måste utan för att vi vill.

Det goda ledarskapet med fokus på människan först istället för på resultaten bidrar till ett ökat välmående och ett starkare engagemang. Engagemang handlar bland annat om att koppla ihop oss, med oss själva och med varandra. Då brukar vårt engagemang leda till att den frivilliga ansträngningen ökar vilket ger ökad prestationsnivå och mer hållbara resultat.

 

Hur når vi ett ökat engagemang?

När vi fokuserar på att ha engagerade och välmående medarbetare kommer också de ökade resultaten gällande produktivitet, kreativitet, lojalitet, lönsamhet och omsättning. En av våra viktigaste uppgifter på Hej Engagemang är att föra ut budskapet kring att ett ökat medarbetarengagemang har just dessa effekter.

 

Vårt erbjudande innehåller ledarskapsutbildningar, certifieringar, engagemangsindex, rådgivning, aktiveringar, föreläsningar och workshops med den gemensamma nämnaren att de alla skapar förutsättningar för ett ökat medarbetarengagemang och därmed hållbara resultat över tid. Framför allt arbetar vi långsiktigt med våra uppdragsgivare och samarbetspartners. Vi förstår att du som ledare eller medarbetare har andra saker som sker hela dagarna. Därför finns vi där kontinuerligt för att stötta dig och din organisation, i att steg för steg, skapa ett ökat medarbetarengagemang och hållbara medarbetare. Då kommer nämligen också de hållbara resultaten.

Vilken forskning lutar vi oss emot?

Vi på HejEngagemang är nördiga och glada i forskningen inom de områden vi fokuserar på. Vi är av uppfattningen att vi borde lära oss mer av forskningen för att skapa mer engagemang, välmående och resultat.

Vi lutar oss allt som oftast mot så kallade meta-analyser, det vill säga sammanstallningar av hundra- eller tusentals studier som visar den gemensamma nämnaren eller den röda tråden, om du så vill. Meta-analyser räknas till den mest evidensstarka forskningen och vi koncentrerar oss på̊ den för att vi vill maximera sannolikheten att aktiviteterna du tar fram utifrån forskningen ska ge den effekt du vill åt.

 

I dagens kunskapsintensiva arbetsliv, fyllt av komplexa arbetsuppgifter som kräver både kreativitet och samarbete, ökar kraven på både arbetsgivare, arbetsmiljö och ledarskap. Med utgångspunkt i kunskapen om mänsklig motivation och drivkraft borde vi anpassa våra organisationer efter människan snarare än att försöka anpassa människan efter påhittade system, hierarkier, strukturer och arbetssätt.

Teorier och modeller som vårt arbete grundar sig på:

Kan detta vara intressant för din organisation?

Vi berättar gärna mer!