HejEngagemang logo
Kontakta oss

Vårt arbetssätt

Mätning och visualisering

Vi tror på att det som görs synligt är enklare att analysera och reflektera kring. Och därmed även att agera på.

Därför använder vi oss av vårt Engagemangsindex® för att visualisera nuläget gällande medarbetarnas engagemang.

 

Det intressanta är inte nuvärdet på indexet eller på de olika frågorna, utan det viktiga är trenden som vi kan se efter att ha genomfört ett antal mätningar.

Analys

Efter genomförd mätning av Engagemangsindex® ökar vi möjligheten att se svart på vitt hur saker och ting står till.

Det hjälper oss att tänka på ett nytt sätt samt att se nya saker som vi tidigare inte visste om. Att tänka nya tankar är inte enkelt och ofta baserar vi i våra organisationer våra beslut på redan ”bekräftade sanningar”, som många gånger rent faktiskt inte är sanningar.

Aktivering

När analysen är klar väljer vi ut ett eller två områden som vi tillsammans bestämmer oss för att fokusera på.

De aktiviteter vi tar fram ska vara enkla att genomföra och bör bidra med tydliga nya, önskade resultat. Resultat som ökar organisationens medarbetarengagemang och därmed även bidrar till ökade resultat inom andra områden. Här använder vi oss av våra Ledarskapsprogram eller våra coachande samtal i form av ”Engagement Management Support” för att skapa nya vanor och beteenden som bidrar till ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat för individen, gruppen och organisationen.

Uppföljning

Vi tror på kontinuitet och inte på tomtebloss. Hela vår övertygelse baseras på att vi tror på att vi behöver ta ett steg i taget för att lyckas med att få till nya vanor och beteenden.

Och de små stegen behöver vi ta om och om igen, över tid. Lång tid. Först då ökar sannolikheten att vi når våra nya mål. Därför tror vi på uppföljning, feedback och återkoppling. Och därför finns vi med över tid i arbetet med dessa frågor. Det gör vi till exempel genom muntlig, skriftlig, analog och digital kommunikation samt uppföljning av individuella och gemensamma mål.

 

Vi uppmuntrar till dialog och genomför coaching-samtal, workshops om mål, effektiva team, våra styrkor och våra talanger. Allt för att hålla dialogen kring vårt engagemang levande, varje dag.

Kan detta vara intressant för din organisation?

Vi berättar gärna mer!