HejEngagemang logo
Kontakta oss

Engagemangs- och värdegrundsaktivering – O’learys

O'learys var ett riktigt passionsprojekt - bokstavligt talat. Med passion och engagemang som ledord turnérade den dåvarande VDn Wilhelm Vintilescu land och rike runt till sina medarbetare för att tända den gnista han visste fanns i var och en.

Case O'learys

Bakgrund

O‘Learys är en svensk franchiserestaurangkedja med konceptet amerikansk sportbar och restaurang. Det finns drygt 140 restauranger i 15 länder varav 90 restauranger i Sverige. 1988 öppnade den första restaurangen i Göteborg och är i grunden en produkt av en kärleksaffär mellan svensken Jonas Reinholdsson och Anne O’Leary från Boston. Vi skulle kunna gå så långt att vi skulle kunna säga att hela affärsidén är sprungen ur kärlek.

Utmaning

Ledningen på OLTM (O’Learys Trademark) hade identifierat en period av lågt engagemang bland franchisetagare och bland personalen ute på restaurangerna. Det visade sig i mätningar bland annat vara en låg kunskapsnivå om O‘Learys värdegrund, att det fanns spretiga interna medarbetarprocesser och vissa utmaningar kopplat till hög personalomsättning. Kundens önskan var att kunna använda deras kärnvärden som en konkurrensfördel, både för befintliga och potentiella medarbetare. Detta eftersom restaurangbranschen är en bransch med hög personalomsättning där långa eller obefintliga introduktioner kan ha stora negativa konsekvenser på servicen. Genom att tydliggöra vilka O’Learys är, var de kommer ifrån och vad de står för ville de attrahera och behålla rätt kompetens. Uppdraget var att ta ut och aktivera och fördjupa O’Learys kärnvärden och vad de har för djupare innebörd för hela verksamhet.

Lösning

Vi involverade alla 2335 medarbetare i Skandinavien med ett omfattande
aktiveringsarbete som skulle fungera över tid. Med stöd av O’Learys kärnvärden Fair, Passionate & Proud lanserades den utvecklade varumärkesplattformen och företagets CSR-program. O’Learys föddes ur en kärlekshistoria så det kändes naturligt att kalla detta vitaliseringsarbete och Employer Brand projekt för ”Passion Work”. Vi hittade ett format där dialogen var i fokus och där vi kopplade den kommunikativa insatsen tydligt till affären. Vi var också tvungna att skapa en flexibel lösning som är lätt att anpassa efter storlek på restaurangen, typ av medarbetare och land. Vi arbetade nära restaurang– och regioncheferna för att de tydligt skulle kunna använda budskapen som verktyg i sitt ledarskap framåt.

Case O'learys Wille inspirerar sina medarbetare genom att dela med sig av sin passion och drivkrafter
Case O'learys
Case O'learys Passionstavlan var ett verktyg för respektive restaurang att nå sina uppsatta mål
Case O'learys

Dåvarande VD, Wilhelm Vintilescu, träffade alla medarbetare på 90 restauranger i Skandinavien och genomförde konceptet under en lång turné: ”O’Learys Passion Work”. Syftet var att låta Wille inspirera sina medarbetare genom att dela med sig av sin passion och hur det har varit hans drivkraft under alla år. Vi skapade ett content i form av presentationsmaterial, dekor till presentationen och möten, filmer och tillhörande material som följde med under hela turnén och som medarbetarna kunde arbeta vidare.

 

Den tända lågan följdes av sex veckors arbete på varje restaurang med hjälp av en ”Passionstavla” i syfte att förbättra kvalitet i såväl gästmöte, produkt och arbetsmiljö. Hela företagsledningen engagerades och varje restaurang lotsades att uppnå Passion-arbetets högt satta mål såväl som lokalt anpassade aktiviteter.

Effekt

  • 90% stolthet över arbetsgivarvarumärket
  • Ökad försäljning och stark tillväxt med 24%
  • Ökning från 85–93% i Kvalitetsindex
  • Ökning från 87–93% Kundnöjdhetsindex
  • Ökning försäljning av CSR-kampanjmeny ”Meal4Meal” med 272%
  • Ökning i genomförandet av O ‘Learys Academy från 71–90%

Snacka om passionerad VD som till och med tatuerade loggan på armen!

Kan detta vara intressant för din organisation?

Vi berättar gärna mer!