HejEngagemang logo
Kontakta oss

Värdegrundsprojektet Trygghetsresan ska få fler unga att känna trygghet

Vi har tillsammans med initiativet Hand the Ball och Hjulsta grundskola tagit fram ett nytt värdegrunds- och rörelseprojekt. Syftet är att öka tryggheten i skolan.

Bakgrund

De senaste fyra läsåren har Hand the Ball och Hjulsta grundskola samverkat kring trygghetsfrämjande aktiviteter för skolans fritidsverksamhet genom rörelse. Under HT19 väcktes en tanke kring att utveckla samarbetet från fritidsverksamheten in i klassrummen under lektionstid. Hjulsta grundskola har som mål att öka tryggheten i skolan. En process påbörjades i skolan och skolans Trygghetsteam sammanställde behovsområden såsom känslor, empati och allas lika värde. Fokus blev på att öka elevernas förståelse för sina egna och för andras känslor samt skapa förståelse och acceptans kring våra likheter och våra olikheter.

Lösning

Utifrån detta formades en idé om ett värdegrund-/trygghetsmaterial med teman som utgår från skolans behov och även ingår i den värdegrund som Hand the Ball står för. I samband med detta bjöds vi på HejEngagemang in för att konceptualisera, paketera, utveckla och designa vad som till slut blev Trygghetsresan.

 

Vad är Trygghetsresan?

Trygghetsresan är ett metodmaterial som främst riktar sig till deltagare i årskurs F-9, anpassningsbart efter gruppens behov och förutsättningar. Materialet består av en arbetsduk, övningskort och handledningsunderlag. Bildspråket bygger på symboliken med ett tåg som åker genom ett landskap på räls. Symbolvärdet i det valda bildspråket har många bottnar. Dels symboliserar tågresan en utveckling som vi tillsammans bestämmer oss för att göra. Vidare finns det en tanke med att tåget åker på ett spår. Trygghet handlar om att vi tillsammans hjälper varandra att inte “spåra ur” utan istället hjälps åt att göra tillvaron stadig och förutsägbar. Under läsåret kommer tåget att stanna längs vägen på olika hållplatser där olika övningar utförs.

 

Hjulsta skola är nu pilotskola för Trygghetsresan. Målet på sikt är att paketera Trygghetsresan till en produkt som flera skolor kan ta del av i sitt trygghets- och rörelsearbete.

Vad är Hand the Ball?

Hand the Ball Sverige engagerar sig för att öka rörelse och lek hos barn och ungdomar runt om i landet. Med den gröna bollen i centrum fokuserar de på inkludering, kommunikation och försöker ta bort pressen på prestation och resultat. HTB riktar sig både till skolor och föreningar med deras aktivitetsform samt värderingar och erbjuder utbildningar inom ledarskap och pedagogik.

 

Läs mer här: handtheball.se

 

Intresserad av våra erbjudanden och tjänster?

Kontakta oss