HejEngagemang logo

Kraften i ett starkt medarbetarengagemang – Från måste till vill

Välkommen till en föreläsning gällande kraften i ett starkt medarbetarengagemang. I denna föreläsning ger vi dig bakgrunden till vad arbetspsykologiforskningen säger om hur du skapar ökat engagemang, ökat välmående och ökade prestationer. För dig själv och för andra. Allt för att skapa hållbara resultat över tid.

Ikon för målgrupp

Målgrupp:

Alla medarbetare, ledningsgrupp och chefer

Ikon för lästid

Tidsåtgång:

Flexibelt

Föreläsningar och workshops

Från måste till vill

Denna föreläsning är vanligtvis cirka en timme och den går med fördel även att bygga ut till en tvåtimmars-, halv- eller heldagsaktivitet. Vi blandar humor med allvar och ger dig enkla vardagsexempel som du direkt kan agera på.

 

När vi är tillsammans en timme går vi igenom:

  • Hur det hänger ihop utifrån arbetspsykologiforskningen gällande ledarskap, engagemang/motivation, välmående, prestation och hållbara resultat
  • Hur vi skapar de bästa av förutsättningar för andra och för oss själva att må bra och prestera bra
  • En kort bakgrund till hur det ser ut i de flesta organisationer idag och vilka de vanligaste utmaningarna är
  • Ett resonemang om vikten av att ta 100% ansvar för sitt eget görande och varande samt för de relationer vi har kopplat till vårt arbete
  • En introduktion till Engagemangsprofilen® som handlar om att skapa optimala förutsättningar för varje individ till ökat engagemang, välmående och prestationer. Den innehåller följande fyra delar: drivkrafter, energi, superkrafter, arbetsmiljö och organisationskultur

 

När vi har två timmar att tillgå gör vi vanligtvis följande:

  • Föreläsningen med innehållet ovan
  • Energikollen som är en del av Engagemangsprofilen där vi ger alla medarbetare möjligheten att identifiera vad som ger och tar deras energi kopplat till arbetet
  • Skapar en ”att göra-lista” baserad på vår individuella Energikoll där vi prioriterar olika aktiviteter för att öka vår energi kopplat till vårt arbete.

 

Och när vi kör en heldag tillsammans är detta drömscenario:

  • Alla steg ovan, dvs föreläsningEnergikoll, identifiering och förflyttning av styrkor till superkrafter
  • Samt arbete med våra drivkrafter och i vilka arbetsmiljöer och organisationskulturer vi mår som bäst och därmed även växer, utvecklas och presterar som bäst i

 

Dela gärna artikeln!

Intresserad av flera föreläsningar? Då kan du bygga din egen seminarieserie!

Föreläsningar och workshops

Sätt ihop en seminarieserie

Logga för länk Läs mer

Är det här intressant för din organisation?

Kontakta Niklas