HejEngagemang logo

Mindre stress och mer energi

I det moderna arbetslivet är det ofta svårt att hitta utrymme för återhämtning. I och med den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen har vi nämligen blivit mer flexibla i våra arbetssätt. Men den ökade flexibiliteten ställer också högre krav på att vi planerar och strukturerar vår vardag – inte bara för att få arbetslivet att gå ihop utan också för att skapa utrymme att kunna hantera stressen och säkerställa den viktiga återhämtningen.

Ikon för målgrupp

Målgrupp:

Alla medarbetare, ledningsgrupp och chefer

Ikon för lästid

Tidsåtgång:

Flexibelt

Föreläsningar och workshops

Mer energi med rätt återhämtning

Denna föreläsning kan genomföras på cirka en timme, men går med fördel även att bygga ut till en tvåtimmars-, halv- eller heldagsaktivitet. Fokus ligger på att på ett enkelt och lättillgängligt sätt förmedla hur man kan skapa bra förutsättningar för stresshantering och optimal återhämtning i ett hektiskt arbetsliv.

 

Föreläsning 1h:

 • Vad händer i kroppen och hjärnan när vi är stressade?​
 • Hur kan jag hantera det som stressar mig?​
 • Vad kan jag göra när jag blir stressad?​
 • Varför är återhämtning så viktig och vad är det egentligen?​
 • Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för att få optimal återhämtning?​

 

Föreläsning och reflektionsövning, 2h:

 • Föreläsningen med innehållet ovan
 • Kortare genomgång av evidensbaserade KBT-metoder för bättre återhämtning
 • Kartläggning av stressorer i och utanför arbetet
 • Reflektionsövning kring de egna förutsättningarna för att hitta en bra balans mellan arbete och återhämtning

 

Halvdag/Heldag:

 • Alla steg ovan, dvs föreläsning inklusive KBT-metoder, kartläggning av stressorer i och utanför arbetet samt reflektionsövning
 • Introduktion till återhämtning genom bättre sömn
 • Framtagande av en handlingsplan med tre steg mot en bättre balans

Dela gärna artikeln!

Är det här intressant för din organisation?

Kontakta Helena