Certifiera dig till Engagemangsfacilitator

Under en heldag går vi mer på djupet kring två centrala delar för att främja högt engagemang i vilken grupp som helst: mål och styrkor.

Nästa kurstillfälle: 12 februari och 22 april, Stockholm
Anmälan görs till niklas.delmar@hejengagemang.se


Innehåll under dagen

Vi går igenom hur en engagemangsfacilitator, antingen som gruppchef eller coach till gruppen, kan främja engagerande målstyrning genom:

 • Målstyrningspyramiden
 • Metoden för att hålla workshop genom att skapa kvartalsvisa fokusmål med en så kallad ”siktlinje” med max tre nyckelresultat
 • Metoden för att skapa mått i två dimensioner som leder fram till måluppfyllelse: lärande och görande
 • Metoden för att införa veckovisa målmöten med måltavlor och individuella åtaganden
 • Rollen som engagerande målmötesledare
 • Faktorerna som kan få målstyrning att hjälpa eller stjälpa nya beteenden och nya resultat
 • Agenda för kvartalsvisa firar-möten för att fira framsteg som görs

 

Vi kommer även att djupdyka i hur en engagemangsfacilitator kan jobba med grupper för att identifiera styrkor och omfördela arbetsuppgifter utifrån styrkor för att nå uppsatta mål i en grupp. Vi går igenom:

 • De fyra huvudkategorierna av styrkor utifrån Clifton Strengths finder
 • Att ha coachande dialoger kring styrkor
 • Att leda workshop i en grupp för att koppla ihop individuella styrkor med de mål som gruppen har
 • Att löpande mäta i vilken grad gruppmedlemmar uppfattar att deras styrkor kommer till sin rätt i gruppen

Efter dagens slut får deltagarna med sig mallar och presentationsmaterial för att kunna ta nästa steg mot en styrkebaserad kultur i sin grupp. Deltagarna får även med sig ett vägledningsdokument med stegvisa instruktioner kring engagerande målstyrning.

 

Praktiska detaljer

 • När: 12 februari eller den 22 april, kl 9-17
 • Var: Dalagatan 7, Stockholm eller via Zoom eller liknande
 • Anmälan görs till niklas.delmar@hejengagemang.se
 • Investering för certifiering: 4995kr plus moms.

Hur jobbar vi?

Vi har utvecklat en utbildningsprocess som erbjuder deltagare:

 • Fakta och berättelser kring engagemangets betydelse för välmående och resultat
 • En forskningsbaserad metod för att analysera engagemangsnivåer
 • Ett forum för en öppen och utforskande dialog kring engagemangsfrågan
 • En strukturerad metod för aktivering för att höja engagemangsnivåer
 • Erfarenhetsutbyten och nätverkande med andra som vill skapa hållbart engagemang

 

Vi erbjuder certifiering i tre områden:

 • Certifiering till Engagemangsambassadör
  Du blir rustad att bli en ambassadör för engagemangsfrågan genom att kunna argumentera och presentera.
 • Certifiering till Engagemangsfacilitator
  Du blir rustad att jobba praktiskt med engagemangsfrågan i team genom att utbilda och hålla workshops.
 • Certifiering till Engagemangsstrateg
  Du blir rustad att driva projekt som syftar till att utveckla en mer engagerad kultur i en hel organisation.