59. Paula Fagerlund – Att driva innovation och skapa engagemang för ny teknik

Paula Fagerlund är chef för digitalt innovationscenter på Arbetsförmedlingen. Hennes uppdrag är att ta fram innovationsstrategier och skapa engagemang och kunskap för innovation och ny teknik. Enligt Paula handlar innovation om att vara i ett ständigt utforskande läge och därför lägger hon stor vikt vid att få sitt team att känna tillit och trygghet för att skapa en arbetsmiljö som främjar nyfikenhet.