HejEngagemang logo
Kontakta oss

After Action Review (AAR)

After Action Review är en uppföljningsmetodik som säkerställer att rätt saker blir gjorda, vilket bidrar till att fler medarbetare upplever att det de gör på riktigt bidrar till helheten. Det i sin tur säkerställer effektivitet, samverkan, utveckling och en högre grad av måluppfyllelse.

En kontinuerlig uppföljning och återkoppling på ett korrekt utfört målarbete har i meta-analyser visat sig öka produktiviteten med i snitt 25%.

 

Frågor för uppföljning:

  • Vad var målet?
  • Vad blev utfallet/resultatet?
  • Vad gjorde vi bra? Varför?
  • Vad gjorde vi mindre bra och hur förbättrar vi detta?

På vilket sätt kan detta vara intressant för din organisation?

Vi berättar gärna mer!