HejEngagemang logo
Kontakta oss

Communication Value Circle (CVC)

Det finns en modell som vi gillar för att den visar att medarbetarkommunikationen ska vara affärdriven. Den heter Communication Value Circle (CVC) och visar hur kommunikation bidrar till verksamhetens framgång på bred front. Kommunikation blir på så sätt en naturlig del av värdekedjan.

Kommunikationsvärdescirkeln modell

Att säkerställa värdeskapande kommunikation

CVC är ett tvärvetenskapligt verktyg som beskriver värdeskapandet på två nivåer – Ledning & styrning samt Kommunikation. Verksamhetsstrategin är placerad i kärnan av modellen, eftersom den är utgångspunkten för all affärsdriven kommunikation.

 

Kommunikativa KPI:er

Kommunikationsvärdecirkeln hjälper till att förstå, systematisera och sortera de olika metoder som används för att förklara kommunikationsvärde i teori och praktik idag. Dessutom kan alla tolv kommunikativa dimensioner inom de fyra kommunikationsmålen kopplas till uppsatta KPI:er som olika prestationsindikatorer, mätverktyg och utvärderingsmetoder. Det innebär att modellen kan användas för att integrera befintlig kunskap och erfarenheter, identifiera luckor och arbeta mot mer sammanhängande kommunikation som driver affären och organisationen framåt.

I den inre delen av matrisen ligger fyra generiska värden som går att utläsas både horisontellt och vertikalt:

  1. Materiella tillgångar

  2. Immateriella tillgångar

  3. Påverkan

  4. Utveckling

På vertikalen har vi Materiella- och Immateriella tillgångar som skapar värde samt Påverkan och Utveckling som möjliggör för värdeskapandet.

 

Horisontellt har vi Materiella tillgångar och Påverkan som representerar det nuvarande värdet samt Immateriella tillgångar och Utveckling som representerar det värdet vi skapar för framtiden.

 

På vilket sätt kan detta vara intressant för din organisation?

Vi berättar gärna mer!