HejEngagemang logo
Kontakta oss

Full Range Leadership Model (FRLM)

En välbeforskad, empiriskt väl förankrad och effektiv ledarskapsmodell, som dominerat forskningen de senaste 20 åren, är Full Range Leadership Model. Enkelt förklarat så beskriver FRLM tre ledarstilar i en matris med en stigande effektskala som består av både måluppfyllelse och engagemang.

Full range leadership model

Längst ner placeras låt gå-ledarskapet, något av det mest destruktiva du kan ägna dig åt som ledare. I mitten av modellen finns det transaktionella ledarskapet, som är uppdelat i avvikelsebaserat ledarskap och villkorligt förstärkande ledarskap och högst upp det engagerande transformativa ledarskapet.

 

Full Range Leadership handlar om att undvika låt-gå ledarskap och att lyckas vara både transaktionell och transformerande som ledare – och att för den delen förstå när de olika stilarna kommer skapa mest utväxling av ditt ledarskap.

På vilket sätt kan detta vara intressant för din organisation?

Vi berättar gärna mer!