HejEngagemang logo

Self Determination Theory (SDT)

Att skapa förutsättningar för motivation – Self Determination Theory

Drivkrafter

Forskarna Edward L Deci och Richard Ryan är männen bakom teorin kring vilka psykologiska behov vi behöver få tillfredsställda för att skapa vår egen inre sunda och högpresterande motivation. Daniel H. Pinks kioskvältare ”Drivkraft” grundades mestadels i dessa två herrars forskning och slutsatser. De fokuserar på vårt behov av självstyre och vilka förutsättningar som krävs för att vi ska skapa vår egen höga och sunda motivation.

 

Motivation som drivs av måsten som till exempel ”piska och morot” och höga inre krav kan visserligen sporra till önskvärd aktivitet under en period men har en hel del mörka baksidor. Människor som arbetar under kontrollerade former med lite utrymme för egna initiativ upplever ofta en låg motivation och presterar sämre än de som arbetar i mer involverande och självstyrande miljöer.

 

På den ljusa sidan, den autonoma, där man upplever att man vill utföra sina arbetsuppgifter för att man upplever det som både viktigt, meningsfullt och kul ser man desto fler positiva utkomster. Mer motivation, bättre arbetsprestation, ökat ekonomiskt resultat, mer innovation, ökad kundnöjdhet, mindre sjukdagar, bättre samarbeten och mindre personalomsättning är några av dem. Ingen kan givetvis bara göra saker man tycker är kul på sitt arbete, men det är balansen som är det viktiga. Mer kul och värdefullt, mindre upplevda måsten utan synligt värde. Involvering och medbestämmande är några av nyckelorden för att skapa den sunda och prestationshöjande ”autonomin”.

De tre psykologiska behoven

Motivation är enligt forskarna drivkraften som får oss att göra saker passionerat och uthålligt. Det kan gälla allt från arbete till fritid. Det är själva anledningen till att vi väljer att göra vissa saker före andra, av fri vilja och med stor uthållighet som är det intressanta.

 

Människan har tre psykologiska behov som behöver bli tillfredsställda för att skapa förutsättningar för motivation:

  • Kompetens
  • Samhörighet
  • Autonomi

På vilket sätt kan detta vara intressant för din organisation?

Vi berättar gärna mer!