HejEngagemang logo
Kontakta oss

Inget engagemang utan tillit

-”Du kan lita på mig. Ja, ja, ja du kan lita på mig!”, sjunger Thomas Ledin för full hals. Uppmaningen känns lite banal och väcker misstänksamheten i mig. Varför ska vi lita på Ledin? Tillit är inget man får utan något man förtjänar.

21/12/18

En vanlig frågeställning jag möter i organisationer idag är: ”Vad ligger bakom medarbetarengagemang? Svaret är att det är en mängd faktorer. Dock är det en av dessa faktorer, som allt fler forskningsstudier singlar ut som den kanske mest underliggande till de andra: medarbetartillit. Tillit är det som har mest påverkan på engagemanget OCH produktiviteten.

Vad är då tillit? Den definition som jag fastnat för lyder: Tilltro till sin egen förmåga och andras goda vilja.

 

Jag har aldrig varit ett Ledin-fan men jag är ett stort fan av människor. Och jag brinner för förändring. Förändring kräver tillit och sker genom och av människor. Varje dag stöttar, utmanar, uppmuntrar och samskapar jag med ledare som utvecklar sin egen kännedom om tillit. Det vill säga att de förstår och har tilltro till sin egen förmåga, och som då förstår hur man förtjänar och skapar tillit. Det resulterar alltid i betydligt större framgång i att engagera sina medarbetare. När tillit finns, kan det ges till andra och en positiv utväxling har satts igång.

 

Således hänger medarbetarengagemang och medarbetartillit ihop – kanske är det till och med samma sak.

 

Vi tycker om att jobba i miljöer där vi litar på dem vi jobbar för, har stolthet för det vi gör och trivs med de människor vi jobbar med. Organisationer som fokuserar på tillit har bättre resultat och nöjdare medarbetare. Varför då? Den enkla anledningen är att arbete blir gjort med och genom människor, och det finns nästan inget som påverkar människor, deras relationer, deras arbete och deras prestation så mycket som tillit.

 

Här kommer tips om fyra beteenden som vi vet bygger upp tillit och som engagerande ledare uppvisar:

 

1. Dela med dig av dig själv – var personlig

Att vara personlig är inte samma sak som att vara privat. Dela med dig av din passion, motivation och dina egna nybörjartabbar och misstag för att tillåta en känslomässig samhörighet. Målet här är att låta dina medarbetare få tillgång till dig på en mänsklig nivå.

2. Var tydlig & transparent

Vi tenderar att lita på dem som har kunskap och tydligt kan kommunicera ut den. Vi känner oro när saker och ting är otydliga. Visa att du är medveten om när saker är fel. Bestäm hur du ska delge känslig information till dina medarbetare. Behandla dina medarbetare på samma sätt som du agerar mot din ledning när det gäller deras ”rätt att veta”.

 

3. Visa medkänsla & var nyfiken

Släpp ditt ego och dina förutfattade meningar om vad du tror andra känner och menar. Sluta prata och börja lyssna. Möt dina medarbetare med en öppen nyfikenhet och lyssna på dem som om du vore ”i deras skor”. Vi litar på människor som visar att de bryr sig om mer än bara sig själva.

 

4. Håll fokus på medarbetarnas tillväxt

Se dig snarare som dina medarbetares genuina partner snarare än deras chef. Gör dem trygga och förlös deras passion, kompetens och kapacitet. Hjälp dem att se och utveckla sina egna styrkor, förmågor, lösningar och idéer. Vi gör inte det någon säger till oss utan det vi själva drömt.

 

Vi borde se tillit som en valuta på jobbet. Det är något som fås och något som ges. Hur vi känner tillit beror på våra och andras beteenden och handlingar, inte på det faktiska finansiella resultatet. Det är många som hävdar att tillit är den egentliga valutan i den nya ekonomin och jag är benägen att hålla med.

 

Ledin sjunger de sista tonerna i ”Lita på mig” så här:

 

”Jag har en öppen famn, en tanke som är fri
Jag vet vad jag gör
Jag är inte bankdirektör”

 

OK! Ledin uppvisar medkänsla, är nyfiken, har koll på sig själv och förstår att han inte är sin titel utan är människa. Han engagerar och fokuserar på tillit. Där blev jag nog lite av ett Ledin-fan ändå.

 

Text av: Jessica Löwenhielm

Dela gärna artikeln!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor