HejEngagemang logo
Kontakta oss

Kommunikation vid konflikthantering

Konflikter är oundvikliga i de flesta mänskliga relationer, vare sig det gäller arbetsplatsen, hemmet, bland vänner eller i samhället i stort. Hur vi hanterar dessa konflikter kan göra skillnaden mellan varaktiga lösningar och långvariga missförstånd som kan utvecklas till bittra relationer. Nyckeln? Effektiv kommunikation.

Emma Egnell

07/11/23

Varför är kommunikation så viktig vid konflikthantering? Jo för att den primärt skapar förståelse och empati. Genom att använda kommunikation som ett verktyg i konflikter kan vi förstå den andra partens perspektiv och känslor. Detta skapar empati och bryter ner barriärer. Inte nog med att det skapar förståelse så skapar det även lösningar eftersom när parter pratar med varandra kan de hitta gemensamma lösningar som är gynnsamma för båda. Och det bästa av allt är att det även har en förebyggande funktion att vara extra kommunikativ i konfliktsituationer. God kommunikation kan hjälpa till att förhindra konflikter innan de ens uppstår.

Effektiv kommunikation vid konflikthantering går utöver bara ord. Det börjar med aktivt lyssnande, där målet är att genuint förstå, inte bara att höra.

Tekniker för effektiv kommunikation vid konflikthantering

Allt kommunicerar i sådana här lägen! Effektiv kommunikation vid konflikthantering går utöver bara ord. Det börjar med aktivt lyssnande, där målet är att genuint förstå, inte bara att höra. Eller svara på tal, för all del! Genom att använda ‘jag’-uttalanden, kan man framföra känslor utan att lägga skuld, till exempel, ”Jag känner mig ledsen när” istället för ”Du gör mig ledsen”. Det är viktigt att undvika skuldbeläggning och koncentrera sig på själva problemet. Samtidigt måste man vara öppen för feedback, trots att det kan vara svårt att ta emot kritik. Slutligen, omgivningen spelar roll; välj en neutral plats för dialog där alla parter är bekväma och redo att prata.

Fallgropar att undvika

Att kommunicera effektivt under konflikter är en konst som kräver insikt, tålamod och skicklighet. Medan vi alla strävar efter en smidig och konstruktiv dialog, finns det många fallgropar som kan försvåra processen.

 

Felaktiga antaganden kan skapa onödiga hinder. Att anta att man vet vad den andra personen tänker eller känner utan att verkligen veta det, kan skapa missförstånd. I stället för att dra förhastade slutsatser, är det fruktbart att ställa klargörande frågor och ge utrymme för öppenhet.

 

Dåligt lyssnande är en annan stor bov. När vi avbryter, dagdrömmer eller förbereder vårt nästa svar medan någon annan talar, hindrar vi en verklig förståelse. Ett genuint engagemang, där man är närvarande i stunden, är avgörande för konstruktiv kommunikation.

 

Att undvika konflikten kan ibland kännas som det lättaste alternativet. Men undvikande beteende kan enbart skjuta upp det oundvikliga, vilket kan leda till att konflikter intensifieras över tid. Konfrontation kan vara utmanande, men är ofta nödvändigt för verklig upplösning.

 

En annan fallgrop är att fokusera på personen i stället för problemet. När diskussionen blir personlig snarare än saklig, kan den snabbt spåra ur. Det är essentiellt att hålla fokus på det aktuella problemet, snarare än att attackera någons karaktär.

 

Digital kommunikation har sina fördelar, men när det kommer till konflikthantering, kan det leda till missförstånd. Utan de nyanser och tonfall som finns i personliga samtal, kan digitala meddelanden lätt misstolkas.

 

Inte alla konflikter kan lösas omedelbart, och det kan kräva tid och ansträngning.

Medvetenhet om dessa fallgropar är det första steget i att undvika dem. Genom självmedvetenhet, öppenhet och en ständig vilja att lära och anpassa sig kan vi sträva efter mer meningsfull och effektiv kommunikation, även under de mest utmanande omständigheterna.

När du står inför en konflikt, gå djupt in i det, låt det explodera inom dig. Upptäck varje aspekt av det och omfamna det helt. Det är så det löser sig.Osho

Framgångsfaktorer att jaga

Kommunikation under konflikthantering är avgörande för en framgångsrik lösning. För att skapa en konstruktiv dialog, måste båda parter känna sig hörda och förstådda. Nyckeln ligger i öppenhet och aktivt lyssnande; att lyssna utan förutfattade meningar och undvika avbrott. Visa empati och förståelse för den andra personens perspektiv. Använd tydligt språk, undvik generaliseringar och framhäv egna känslor med ”jag”-uttalanden. Det kan vara viktigt att ta pauser om känslorna eskalerar. Sök gemensam grund, var beredd på kompromisser, och fastställ klara gränser med respekt.

 

Man behöver vara klar över vad man har för egen syn på konflikter, konflikternas syfte i våra liv. Är man öppen för konflikter eller undviker man dem som pesten? Personligen tror jag på att konfliktens syfte är att lära oss något, båda parterna i en konflikt. En konflikt är en indikation på att något behöver förändras. På det sättet blir konflikten av ”godo” och inte av ”ondo” och blir en förutsättning för utveckling.

 

Till sist, reflektera över vad som fungerade och vad som kan förbättras för att stärka framtida kommunikation. Genom att ständigt utveckla dessa färdigheter kan man effektivt navigera genom konflikter.

 

Dela gärna artikeln!

Relaterade erbjudanden och tjänster kopplat till Kommunikation

Föreläsningar och workshops

Feedback som ger utveckling och engagemang

Logga för länk Läs mer

Certifieringar

Certifiera dig till Engagemangskommunikatör

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Den kommunikativa organisationen

Logga för länk Läs mer

Relaterat innehåll

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor