HejEngagemang logo

Content Management & Budskapsmodellen

Hur kan du arbeta med dina budskap som ett extra ledningsverktyg?

Ikon för målgrupp

Målgrupp:

Ledare och kommunikationsansvariga

Föreläsningar och workshops

Ta ansvar för ditt kommunikativa uppdrag

Den högsta ledningens kommunikationsuppdrag handlar om att få alla i organisationen att förstå̊ och känna sig engagerade i visionen, de övergripande strategierna och de viktiga målen. Det är många medarbetare som menar att deras viktigaste kommunikationskanal är just deras chef. Trots att all forskning bekräftar detta år efter år har många ledare svårt att leva upp till förväntningarna och ta ansvar för sitt kommunikativa uppdrag. Det beror ofta på̊ att de inte anpassar sin kommunikation efter målgruppen, inte har några upparbetade kanaler eller i sin tur har ett otydligt kommunikativt uppdrag från sin chef. Att leda handlar i mångt och mycket om att kommunicera. Som ledare kommunicerar du cirka 90% av din arbetstid.

 

Under föreläsningen/workshopen går vi igenom:

  • Content Management-modellen
  • Intellektuella & emotionella budskap
  • Budskapsmodellen

Intresserad av flera föreläsningar? Då kan du bygga din egen seminarieserie!

Föreläsningar och workshops

Sätt ihop en seminarieserie

Logga för länk Läs mer

Intresserad av våra erbjudanden och tjänster?

Kontakta Emma