HejEngagemang logo
Kontakta oss

Kommunikationsvärdecirkeln – hur mäta kommunikation?

Hur mäter ni er kommunikation? Kommunikationsvärdecirkeln illustrerar flera typer av kommunikationsmål och KPI:er kopplat till affärsmålen. I den här föreläsningen hjälper vi till att förklara vad det betyder för just er organisation.

Ikon för målgrupp

Målgrupp:

Ledare och kommunikationsansvariga

Föreläsningar och workshops

Lär dig att mäta effekten av din kommunikation

Många nöjer sig med att titta på̊ räckvidden när man mäter den interna kommunikationen, vilket vi menar är galet. Man får en bättre helhetsbild genom att ta fram resultatindikatorer (KPI:er) och istället mäta effekt, förflyttningar och aktivitet kopplat till affärsmålen. Det ger mer än att titta på hur många som deltog i ett möte eller besökte en viss sida på intranätet. Det gäller att inte hamna i att bara sända utan att veta om någon tar emot budskapet. För att kommunikation ska ha ”ägt rum”, räcker det inte med att budskapet har tagits emot. Det behöver ske någon slags förändring eller start av process hos mottagaren. Först då anses en gemensam, communis, delning ha påbörjats.

 

Under föreläsningen/workshopen går vi igenom:

  • Vad ska du mäta?
  • Kommunikationsvärdecirkeln
  • Generiska kommunikationsmål
  • Exempel på KPI:er för att mäta kommunikation

Intresserad av flera föreläsningar? Då kan du bygga din egen seminarieserie!

Föreläsningar och workshops

Sätt ihop en seminarieserie

Logga för länk Läs mer

Intresserad av våra erbjudanden och tjänster?

Kontakta Emma