HejEngagemang logo
Kontakta oss

Kommunikativt ledarskap och medarbetarskap i samklang

I den här föreläsningen pratar vi om hur man bygger strukturer och processer för att få de kommunikativa ledarskapet och medarbetarskapet att samspela. Vi går igenom hur man strategiskt planerar sin kommunikation för att få uppnå de effektmål ni har satt upp. Vilka förväntningar kan du som medarbetare ha på din ledare och vice versa?

Föreläsningar och workshops

I föreläsningen går vi igenom

  • Ledarskapets fyra dimensioner och hur du som medarbetare/ledare navigerar mellan dem
  • Vad säger arbetspsykologiforskningen om vilket ledarskap och vilket medarbetarskap ni behöver ha på plats för att skapa kommunikativa synergier?
  • Vi går igenom fördelarna med ett “Relationsråd” för att maxa effekten av era kommunikativa insatser
  • Hur ser det gemensamma kommunikationskontraktet ut?

Intresserad av våra erbjudanden och tjänster?

Kontakta oss