HejEngagemang logo
Kontakta oss

Medarbetarkommunikation – ramverk för strategisk planering

Utan den interna kommunikationen finns det inga förutsättningar för en organisation att existera och verka.

Ikon för målgrupp

Målgrupp:

Ledare och kommunikationsansvariga

Föreläsningar och workshops

Sätt ett ramverk för din strategiska planering

I och med den ökade transparensen och att de sociala medierna nu är en självklar del av det engagerade medarbetarlivet har professionell information blivit en tvåvägsgata. Med det i åtanke tycker vi att det är dags att internkommunikation ersätts med nya värden och funktioner som ryms bättre i begreppet medarbetarkommunikation.

 

Medarbetarkommunikation är ett mycket bredare koncept, som visar tydligare vilka som äger kommunikationen och inte bara berättar vilken plats (internt) kommunikationen sker på̊. En kommunikation som går bortom företagets traditionella gränser. I grunden är medarbetarkommunikation helt enkelt olika sätt på̊ vilka företag kan kommunicera med sina anställda. Och vice versa. Det gäller så klart även medarbetare emellan.

 

Under föreläsningen/workshopen går vi igenom:

  • Organisera dig efter målgrupperna internt
  • Effekt före kanal
  • Maxa effekten för dina budskap
  • Budskapsåret
  • Mäta & följa upp

Intresserad av flera föreläsningar? Då kan du bygga din egen seminarieserie!

Föreläsningar och workshops

Sätt ihop en seminarieserie

Logga för länk Läs mer

Intresserad av våra erbjudanden och tjänster?

Kontakta Emma