HejEngagemang logo
Kontakta oss

Den ädla konsten att sätta mål och följa upp för att styra om din organisation

Om inte era chefers och medarbetares mål, handlingar och prioriteringar lirar med det ni vill åstadkomma så kommer ert strategiarbete att falla platt till marken, långt ifrån de resultat och effekter ni räknat med. Här får ni en riktig genomgång vad forskningen visar i ämnet och hur ni kan göra praktik av den kunskapen i er organisation.

Ikon för målgrupp

Målgrupp:

Ledningsgrupper och chefer

Föreläsningar och workshops

Hur skapar man engagerande mål och aktivitet i en allt mer föränderlig och oförutsägbar omvärld?

Allting går fortare nu. Det har nog aldrig varit viktigare att tydliggöra vad som händer nu, vad som ska prioriteras, vilka mål som består och framförallt hur vi ska arbeta tillsammans då vi kanske inte sitter på samma plats längre.

Över tusen studier visar att ett korrekt utformat och genomfört målsättningsarbete ökar arbetsprestation med 20–25% // Tannenbaum et al. 2012, Do team and individual debriefs enhance performance? A meta-analysis

Under föreläsningen/workshopen går vi igenom:

  • Vilka mål ska sättas och av vem?
  • Hur du genom en korrekt uppföljning ökar arbetsprestation med i snitt 25%?
  • Varför uppmuntran är ett av dina viktigaste verktyg att styra beteenden och förändring?
  • Vad som är kärnan i alla framgångsrika strategigenomföranden och hur du ser till att den finns på plats?

Intresserad av flera föreläsningar? Då kan du bygga din egen seminarieserie!

Föreläsningar och workshops

Sätt ihop en seminarieserie

Logga för länk Läs mer

Intresserad av våra erbjudanden och tjänster?

Kontakta Emma