HejEngagemang logo
Kontakta oss

Digitalt ledarskap – vad säger forskningen och vad kan vi lära oss av det?

Att leda människor på distans ställer inte mindre krav på ledarskapet, det ställer avsevärt högre krav. Att skapa rätt förutsättningar för medarbetarnas engagemang, välmående och prestation ska nu ske genom ett digitalt gränssnitt vilket medför att ledarskapet måste skruvas upp både vad det gäller volym och frekvens. Genom forskningen vet vi att team på distans både mår och presterar sämre än team som arbetar fysiskt tillsammans. Men forskningen har inte bara identifierat fallgroparna, den har också identifierat framgångsfaktorerna.

Ikon för målgrupp

Målgrupp:

Chefer

Föreläsningar och workshops

Forskning visar att organisationer med engagerade anställda har mindre sjukfrånvaro, presterar bättre, når sina mål i högre grad, har större kundnöjdhet och är i snitt 22 procent mer lönsamma än sina likvärdiga konkurrenter. Det finns en framförallt en framgångsfaktor som skiljer organisationer med ett högt engagemang från andra, det är att organisationen ifråga har ledarskap och medarbetarengagemang som en naturlig del i vad de prioriterar, planera, mäter och följer upp. Något som blivit allt viktigare när människor nu arbetar mycket mer på distans än vad vi historiskt gjort.

The findings provide a strong warning to managers and organizations: Compared to face-to-face teams, virtual teams tend to display lower levels of intra-team trust, social cohesion, communication, consensus, information sharing, and tend to have less developed transactional memory systems. As a result, virtual teams are less effective than face-to-face teams.
// CEBMA, Center of evidence based management 2020

Genom de senaste decenniernas massiva forskning vet vi vad det är som skapar motivation och prestation, men vi är mindre bra på att applicera den kunskapen i våra organisationer. Med världens mest etablerade arbetspsykologiforskning i världen i ryggen tar vi oss an era framtida utmaningar på ett lättsamt, involverande och konkret sätt.

 

Föreläsningen/workshopen varvas med korta diskussioner kring de olika fokusområdena och hur ni genom ett gott digitalt ledarskap kan skapa de optimala förutsättningarna för mer motivation, höga frisktal, bättre prestationer, hög innovationstakt samt bättre kundnöjdhet och måluppfyllelse.

 

Föreläsningspass som tar er på en resa in i arbetspsykologiforskningen och vad den tydligt visar om ledarskap kopplat till samarbete, motivation och prestation. Föreläsning/workshop varvas vid önskemål med övningar.

 

Syftet med föreläsningen/workshopen:

Skapa ny kunskap och samsyn kring era organisatoriska utmaningar (styrkor och svagheter), men framför allt skapa en samsyn kring vad det konkret är ni behöver förbättra för att skapa ett gott digitalt ledarskap som främjar effektiva team, framgångsrika strategigenomföranden, bra samarbeten, engagerade medarbetare och nöjda kunder.

Föreläsningspass som tar er på en resa in i arbetspsykologiforskningen och vad den tydligt visar om ledarskap kopplat till samarbete, motivation och prestation. Föreläsning/workshop varvas vid önskemål med övningar.

 

Syftet är att skapa en gemensam syn på:

  • vad det innebär att arbeta på distans för vårt engagemang, välmående och prestation. Fallgropar och framgångsfaktorer gås igenom.
  • vad motiverade medarbetare konkret innebär för framgångsrika strategigenomföranden och en organisations framgång.
  • kunskap om hur gränssnittet chef/medarbetare samt medarbetare/medarbetare påverkar motivation, arbetsprestation och måluppfyllelse.

Innehåll i föreläsningen/workshopen:

  1. Utgår från teorin ”Self determination theory”. Vad skapar motivation, prestation och resultat?

  2. Utgår från teorin ”Goal setting theory”. Världens viktigaste managementteori kring målsättning och feedback och vad den innebär i praktiken. Vad är det som gör att man lyckas med sina strategigenomföranden når sina mål, både som individ, avdelning och team?

  3. Tio konkreta forskningsbaserade steg för att lyckas med ert digitala ledarskap.

Intresserad av flera föreläsningar? Då kan du bygga din egen seminarieserie!

Föreläsningar och workshops

Sätt ihop en seminarieserie

Logga för länk Läs mer

Intresserad av våra erbjudanden och tjänster?

Kontakta Emma