HejEngagemang logo
Kontakta oss

Öppet Ledarskapsprogram

Ledarskap för engagemang och hållbara resultat - nu även för dig som enskild chef och ledare! Hela vår övertygelse baseras på att vi tror på att vi behöver ta ett steg i taget för att lyckas med att få till nya vanor och beteenden. Och de små stegen behöver vi ta om och om igen, över tid. Lång tid. Först då ökar sannolikheten att vi når våra nya mål. Därför tror vi på kontinuerlig uppmuntran, uppföljning och återkoppling. Och därför finns vi med över en längre tid i arbetet med dessa frågor.

Ikon för målgrupp

Målgrupp:

Alla ledare och chefer

Ikon för lästid

Längd på program:

12 månader

Syfte med Ledarskapsprogrammet

  • Skapa de bästa förutsättningarna för engagemang, inre motivation, välmående, ansvarstagande och hållbara prestationer utifrån evidensstark arbetspsykologiforskning
  • Verktyg för att skapa förutsättningar för ge organisationen, teamet och individerna möjlighet att göra det lätt att göra rätt för att skapa hållbara resultat över tid
  • Uppleva chefsrollen som enklare och än mer engagerande och energigivande
  • Möjlighet att hela tiden följa utvecklingen av deltagarnas framsteg genom datadrivna uppföljningsmöten där vi använder vårt eget Engagemangsindex®

Forskningsbaserat ledarskapsprogram

Vi älskar forskning eftersom det finns så mycket vi kan lära oss av den. Därför är vårt ledarskapsprograms innehåll och struktur upplagt enligt vad som forskningen faktiskt visar ger effekt. Och vi är väldigt glada i att kontinuerligt mäta vår effekthemtagning. Både för att ha koll på utvecklingen, men också för att uppmuntra deltagarnas framsteg så de vill anstränga sig än mer. Så att det faktiskt blir en ledarutvecklingsinsats som ger er maximal effekt för era insatser, det är vi jäkligt stolta över.

Evidensstark forskning* visar att det endast är 10% som tar till sig kunskapen i en traditionellt uppbyggd utbildning och endast 5 % som kan visa på hur de kan använda den kunskapen i praktiken. Det tycker inte vi är en ordentlig effekthemtagning.*Källa: Joyce & Showers

Ledarskapsprogrammet är uppdelat över tid

Vi har byggt vårt öppna ledningsprogram baserat på vad Transfer of training (E. Thorndike & R. S Woodworth) säger gällande att genomföra förändringsarbete på bästa möjliga sätt för att uppnå så hög effekthemtagning som möjligt.

 

Vi träffas kontinuerligt under det år som programmet pågår. När vi ses så fyller vi på med kunskap och inspiration hämtad från evidensstark arbetspsykologiforskning. Vi går även igenom vilka framsteg och vilka utmaningar respektive deltagare och stöttar varandra i vårt görande. Mellan träffarna använder vi en digital lär- och nudging-plattform plus att alla har en lär-buddy där deltagarna stöttar varandra i sitt lärande och sitt görande.

 

Under programmet träffas vi fem gånger (1 heldag, 4 halvdagar)

Mellan träffarna genomför vi engagemangsmätningar med vårt engagemangsindex för att mäta utvecklingen. Resultatet är även utgångspunkten för den handlingsplan deltagarna tar fram under varje träff.

Programmets upplägg, 12 månader

Ledarskap och engagemang

Hur skapar jag som ledare engagemang?

Self Determination Theory

Full Range Leadership

Goal Setting Theory

Vad behöver jag utveckla och fokusera i mitt ledarskap för att stärka engagemanget?

 

Riktning, mål och uppföljning

Vad är vår vision?
Vilka mål har vi/ska vi ha?
Linjerar de mot vår Vision?

Vad är våra strategier för att uppnå målen?

Uppföljning
– Hur och när följer vi upp?
– Hur vet vi att vi har nått målen?
– Hur och när revideras målen
– När ska vi ha nått målen?

 

Hur blir vi ett riktigt team? Beteende och förväntningar

Vad är ett riktigt team?

Hur tydliggör jag  roller och ansvarsområden?

Hur ser mandaten ut?

Vad är våra förväntningar på varandra?

Hur ska vi bete oss mot varandra?

 

Kommunikativt ledarskap

Identifiera din egen kommunikationsstil

Identifiera olika beteendetyper kopplat till kommunikation

Organisera din kommunikation efter målgrupperna internt

Leda utveckling genom kommunikation

Tänka effekt före kanal

Maxa effekten för dina budskap

Strategisk kommunikationsplanering – Budskapsåret

Uppföljning & mätning

 

Avslutning och nästa steg

Summering av min utveckling

Hur ska jag hålla i?

Certifiering

Anmälan till öppet Ledarskapsprogram

Stockholm

När

Uppstart: 13 augusti (heldag)
Träff 2: 16 oktober
Träff 3: 12 december
Träff 4: 6 februari
Träff 5: 10 april
Träff 6: 21 augusti

Var

Dalagatan 7, Stockholm

Anmälan

Anmälan är bindande.

Investering

44 995 plus moms
12 månaders program
Digital lärplattform
Kurslitteratur
Engagemangsmätning för ditt team

Logga för länk Jag vill göra en intresseanmälan

Våra andra öppna utbildningar:

Program och utbildningar

Engagerande förändringsledning

Logga för länk Läs mer

Program och utbildningar

Sömnskolan – för en mer effektiv och hållbar sömn

Logga för länk Läs mer

Certifieringar

Certifiera dig till Engagemangsambassadör

Logga för länk Läs mer

Certifieringar

Certifiera dig till Engagemangskommunikatör

Logga för länk Läs mer

Certifieringar

Certifiera dig i OBM Beteendeförändring

Logga för länk Läs mer

Intresserad av våra erbjudanden och tjänster?

Kontakta oss