HejEngagemang logo

Så skapar du ett effektivt, välmående och högpresterande team!

Vad säger egentligen den etablerade forskningen om effektiva, välmående och högpresterande team? Jo, forskningen visar att team med engagerade medarbetare har mindre sjukfrånvaro, presterar bättre, når sina mål i högre grad, har större kundnöjdhet, är 25% mer produktiva och i snitt 22% mer lönsamma än team med lågt engagemang.

Ikon för målgrupp

Målgrupp:

Ledningsgrupper och chefer

Föreläsningar och workshops

Genom de senaste decenniernas massiva forskning vet vi vad det är som skapar motivation och prestation i våra team, men vi är mindre bra på att applicera den kunskapen i våra organisationer. Med världens mest etablerade arbetspsykologiforskning i världen i ryggen tar vi oss an era framtida utmaningar på ett lättsamt, involverande och konkret sätt. Föreläsningen varvas med korta diskussioner kring de olika fokusområdena och hur ni kan skapa de optimala förutsättningarna för mer motivation, lägre sjuktal, bättre samarbeten & prestationer, högre innovationstakt samt högre kundnöjdhet och måluppfyllelse i just ditt team.

Syftet med föreläsningen

  1. Öka kunskapen kring vad som skapar effektiva, välmående och högpresterande team.

  2. Få ett gemensamt språk gällande ämnet och få chans att diskutera det på djupet.

Under föreläsningen/workshopen går vi igenom:

För det första vill vi etablera en ny kunskap och samsyn kring era organisatoriska och individuella utmaningar (styrkor och svagheter) i teamet, men framför allt skapa en samsyn kring vad det konkret är ni behöver förbättra för att skapa ett än mer effektivt och välmående team.

 

Konkreta förbättringsaktiviteter – det är i ”görandet” effekthemtagningen ligger

Förutom föreläsningen som tar er på en resa in i arbetspsykologiforskningen och vad den tydligt visar om framgångsrika team kopplat till samarbete, motivation och prestation så kommer vi också köra en del övningar. Varför det? Jo, för att ni ska gå därifrån med konkreta och uppföljningsbara förbättringsaktiviteter, aktiviteter som ska ta er mot än bättre förutsättningar att både må och prestera bra i teamet.

 

Exempel på övningar:

  • Konflikter, bristande leverans & kvalité? Har vi gjort hemläxan för att vara ett engagerat välmående team eller stirrar vi oss bara blinda på symtomen?
  • Har vi rätt förutsättningar för hög motivation och måluppfyllelse? Vad kan vi förbättra och hur ska vi iså fall göra det?
  • Hur bidrar var och en till teamets framgång. Inte bara gällande vad vi gör utan också utifrån hur vi är mot varandra?

Intresserad av flera föreläsningar? Då kan du bygga din egen seminarieserie!

Föreläsningar och workshops

Sätt ihop en seminarieserie

Logga för länk Läs mer

Kontakta oss om detta låter intressant!

Kontakta Emma