HejEngagemang logo
Kontakta oss

Skapa en engagerad, välmående och högpresterande organisation

En engagerad, välmående och högpresterande organisation är ingenting du får, utan det är något du förtjänar. Utan rätt förutsättningar på plats så kommer engagemang, välmående och goda prestationer att lysa med sin frånvaro. Vad ska då vi som chefer göra och inte göra för att lyckas skapa det där magiska engagemanget?

Ikon för målgrupp

Målgrupp:

Ledningsgrupper och chefer

Föreläsningar och workshops

Skapa en engagerad, välmående och högpresterande organisation

Genom de senaste decenniernas massiva forskning vet vi vad det är som skapar motivation, prestation, och framgångsrika strategigenomföranden men vi är mindre bra på att applicera den kunskapen i våra organisationer. Med världens mest etablerade arbetspsykologiforskning i världen i ryggen tar vi oss an era framtida utmaningar i en föränderlig omvärld på ett lättsamt, involverande och konkret sätt.

 

Syftet är att skapa inspiration och göra verkstad av kunskapen kring hur man genom ett gott ledarskap kan skapa de optimala förutsättningarna för mer motivation, höga frisktal, bättre prestationer, hög innovationstakt, förändrade beteenden samt bättre kundnöjdhet och måluppfyllelse. Komplexa studier på meta-analysnivå bryts ner till konkreta och lättapplicerade ledarskapsbeteenden som kommer att ta er organisation till en ny nivå.

 

Under föreläsningen/workshopen går vi igenom:

  • Self determination theory – vad behöver vi för att tillfredsställa våra psykologiska behov så att vi både mår och presterar bra?
  • Goal setting theory – hur utför vi ett korrekt utformat målsättningsarbete? Vilka mål ska sättas och av vem?
  • Hur du genom en korrekt uppföljning ökar arbetsprestation med i snitt 25%? Varför uppmuntran är ett av dina viktigaste verktyg att styra beteenden och förändring?
  • Ledarskapets viktigaste ”do´s and dont´s” i jakten på ökat medarbetarengagemang och framgång.

Intresserad av våra erbjudanden och tjänster?

Kontakta oss