HejEngagemang logo

Utvecklingsprogram – bygg en effektiv och engagerande ledningsgrupp!

Ett utvecklingsprogram byggt på vad forskningen visar ger effekt? Med fokus på ledningsgrupper? Med kontinuerliga möten över tid där vi både arbetar med förbättringar i gruppen och följer upp hur det gått hitintills? Där vi fokuserar både på hur ni presterar som grupp och som enskilda individer i era respektive ansvarsområde? Är ni pepp på det? Om svaret är ja, då har vi jäklar i det hittat rätt.

Ikon för målgrupp

Målgrupp:

Ledningsgrupper

Program och utbildningar

Ledningsgrupper, både hur de verkar och presterar som grupp och hur de driver arbetet ute i sina respektive verksamheter har en central roll i verksamhetens framgång eller fall. Genom forskningen ser vi en del centrala delar i ledningsgruppsarbetet med stor förbättringspotential, dessa delar kommer vi tillsammans att arbeta med över tid.

 

Att arbeta annorlunda kräver mod!

Vi gillar inte tomtebloss, vi jagar istället positiva effekter så att svetten lackar. Därför är mod och en stark vilja att förändras en viktig ingrediens hos er för att vi ska lyckas. Är ni pepp på vårt program så förutsätter vi en stor vilja där ni både vill och är beredda att göra förändringar i hur ni arbetar idag. 

 

Grunda med struktur och kultur

I ledningsgruppsarbete är det väldigt viktigt att grunda med både struktur och kultur. Detta är frågor vi under programmets gång kommer att syna lite extra:

  • Hur vet ni som ledningsgrupp att ni gör rätt saker på rätt sätt?
  • Hur vet ni att ert arbete ger den effekt ni önskar ute i organisationen?
  • Hur säkerställer ni till att ni är ett engagerat, innovativt team som också har roligt tillsammans?
  • Hur säkerställer ni att ni skapar engagemang, vilja och förutsättningar för er organisation att lyckas med det ni tar er för?

 

Vi arbetar med sex konkreta områden över tid

Vi har delat in programmet i sex olika delar. Fokusområden som är viktiga pusselbitar i jakten på en än mer effektiv, engagerad och välmående ledningsgrupp. Anledningen till att vi sprider ut tillfällena är för att vi ska ta oss an olika delar i processen för att verka som en effektiv och engagerande ledningsgrupp. Att ta fram konkreta förbättringsaktiviteter som vi kontinuerligt följer upp både handling och utfall på, därför tar vi det steg för steg. Inga tomtebloss där lågan falnar efter ett tag, här kör vi ”the real deal” i jakten på att kamma hem de där effekterna vi vill åt.

Områden:

  1. Varför finns vi som grupp?

  2. Hur ska vi lyckas arbeta som ett riktigt team?

  3. Vem är vi och vilka förväntningar har vi på varandra?

  4. Vision, mål och uppdrag? Hur ska vi lyckas med det? Hur kommunicerar vi?

  5. Prioriteringar och beslut? Hur skapar vi en samstämmighet och tydlighet kring detta?

  6. Uppföljning? Vad ska vi följa upp och varför? Vilka blir våra viktigaste mätetal när vårt resultat faktiskt bara är en konsekvens av organisationens samlade beteenden?

Mäta för framgång

Vi kommer genom programmet också att mäta huruvida vi utvecklar oss mot de målen vi satt upp eller inte. Först gör vi en nollmätning som mäter hur ni uppfattar förutsättningarna för att vara en effektiv och engagerande ledningsgrupp. Utifrån detta sätter vi tydliga mål vad vi vill ha uppnått under programmets gång, något vi också följer upp och arbetar med vid varje tillfälle vi ses.

Intresserad av våra erbjudanden och tjänster?

Kontakta Emma