HejEngagemang logo
Kontakta oss

Medarbetarkommunikation

Låt oss prata om kommunikation och varför det är så viktigt för affären.

Emma Egnell

25/11/17

Läste just ett inlägg av Peter Vogt, som har varit ansvarig för den interna kommunikationen i Microsoft, eBay och BBVA, där han skriver om att han tagit ett strategiskt beslut kring att överge ordet ”Intern” till förmån för ordet ”medarbetare”. Att istället prata om medarbetarkommunikation före internkommunikation. Han menar att ”internt” mer hänvisar till en plats medan ”medarbetare” hänvisar just till människorna. Jag tycker att det är en strålande tanke och undrar varför jag inte kommit på det tidigare. Från och med nu skall jag också använda det i så många sammanhang jag kan. Jag lovar!

 

Det går verkligen hand i hand med många andra tankar och processer som vi driver just nu tillsammans med våra kunder. Det handlar både om att höja status på medarbetarkommunikationen och att tydligare prata om vilken affärsdrivande roll just den kommunikationen behöver ta i en organisation. Det visar också att det kommunikativa ledarskapet och medarbetarskapet inte går att skilja åt, att de i allra högsta grad är beroende av varandra. Det är som ett bidrag till denna ekvation som den nya rollen som medarbetarkommunikatör kommer komma till sin rätt, tror jag. Det är här de som jobbar internt med kommunikation till medarbetarna kommer behöva stödja cheferna varje dag.

 

Att ledarna behöver stöd i sitt kommunikativa ansvar visar all forskning på. Ledare gillar inte så mycket att kommunicera, vilket är synd då det är en syssla som man som ledare ägnar sig åt 90% av sin arbetstid. Väldigt många studier visar på att det är via sin chef man helst vill få ta del av företagsbudskap. Denna uppfattning kommer sannolikt via olika undersökningar där frågan är ställd på det viset att detta har blivit en sanning. Tänk om vi skulle ställa frågan på ett mer diversifierat sätt – Hur skulle du helst ta del av information om företagets strategi? I vilken kanal skulle du helst få ta del av kvartalsrapporten? På vilket sätt skulle du vilja föra en dialog om företagets affärsmål? Då tror jag säkert att vi skulle få andra typer av svar som inta bara pekar på den närmsta chefen.

 

Det är alltså här jag ser att den nya medarbetarkommunikationen kan ta sitt avstamp och få den status den förtjänar. Låt de som jobbar med kommunikation internt i företaget stödja dig som chef så att inte du behöver vara en av de 69% av ledarna som enligt Harvard Business Review känner sig obekväma med att kommunicera med sina medarbetare. Enligt samma studie är det så många som 20% som inte ens känner sig bekväma med att prata om affärsidén på ett genuint vis. För att få ett mer engagerat Sverige behöver vi tillsammans jobba med att höja status på medarbetarkommunikationen!

 

Här kan du läsa ett roligt blogginlägg om vad de som jobbar internt med medarbetarkommunikation blir jäkligt trötta på.

Dela gärna artikeln!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor