HejEngagemang logo

Boosta medarbetarskapet i din organisation

Vi är övertygade om att det finns vinster att hämta, både för individen och organisationen, genom att aktivt arbeta med och utveckla medarbetarskapet. Företag och organisationer som arbetar aktivt med att utveckla medarbetarskapet är mer framgångsrika och medarbetarna mår bättre. Vi är alla ledare i våra egna liv, både på arbetet och utanför.

Starta upp insatsen när det passar er!

Att aktivera medarbetarskapet handlar om att ta ansvar för att alla relationer fungerar bra. Det gäller såväl relationen till sig själv, sina kollegor, sin chef som de man leder – vi är varandras arbetsmiljö och det funkar så mycket bättre om tar vi ett gemensamt ansvar. Arbetspsykologiforskningen visar tydligt att arbetsmiljön har en stor påverkan på både resultat, engagemang och välmående.

 

Vi tror på ”tillsammans är starkare” och vill därför hjälpa er att stärka medarbetarskapet i er organisation genom att erbjuda en seminarieserie med olika upplägg på halvdagar för att skapa bestående effekt och förändra beteenden. Välj valfritt antal tillfällen utifrån era behov och förutsättningar. Varje tillfälle kan vara 1h upp till en halvdag. Vår rekommendation är att välja minst två tillfällen för att få till en mer bestående effekt.

 

För att förstärka lärandet och skapa varaktig beteendeförändring använder vi även en digital lärplattform mellan tillfällena med hemuppgifter och nudging.

 

Konsten att leda sig själv för att må bra och prestera bra!

Kraften i ett starkt medarbetarengagemang

I denna föreläsning ger vi bakgrunden till vad arbetspsykologiforskningen säger om hur man skapar ökat engagemang, ökat välmående och ökade prestationer. För sig själv och för andra. Allt för att skapa hållbara resultat över tid. Fokus i denna föreläsning är riktning/måltydlighet, våra psykologiska behov, positiv förstärkning, kontinuerlig uppföljning och dialog.

 

Energikollen

Här ger vi alla medarbetare möjligheten att identifiera vad som ger och tar energi kopplat till arbetet. Vi skapar en handlingsplan baserad på vår individuella Energikoll där vi prioriterar olika aktiviteter för ökad energi i arbetet.

 

Ännu bättre tillsammans

Genom guidade gruppdiskussioner identifierar varje medarbetare sina topp-3 beteenden man menar är avgörande för att organisationen och/eller teamen ska må och prestera ännu bättre tillsammans.

 

 

 

Främja en kultur av psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet och feedback

I den här föreläsningen går vi igenom hur vi skapar en stark kultur som innehåller faktorer för ökat engagemang, bättre samarbeten, ökat välmående, mer innovation och bättre prestationer. Allt för att bygga en arbetsmiljö med psykologisk trygghet, vilket anses vara den viktigaste komponenten för högpresterande team.

 

Ventilen

Ventilen är ett kommunikationsspel som främjar dialog. Spelet är ett sätt för ledare och medarbetare att samspela bättre med varandra. Ventilen är ett verktyg för att ventilera och reflektera tillsammans.

 

 

 

Hitta balansen och nå hållbara superkraftiga resultat

Mindre stress och mer energi

I denna föreläsning förmedlar vi på ett enkelt och lättillgängligt sätt hur man kan skapa bra förutsättningar för stresshantering och optimal återhämtning i ett hektiskt arbetsliv. Allt för att skapa välmående team som presterar hållbart över tid. För att bättre kunna ta till sig de verktyg som presenteras, fokuserar vi på att öka förståelsen kring vad som händer i kroppen och i hjärnan vid både stress och återhämtning.

 

Gungbrädan

Här tar vi tillsammans fram individuella handlingsplaner för att skapa balans och optimera återhämtningen. Vi varvar individuella reflektioner, diskussioner i mindre grupper och helgruppsdiskussioner.

 

På så sätt påbörjas resan mot bättre balans i vardagen.

 

Denna workshop kan även fokusera på arbetsmiljöfrågor, där vi tillsammans tar fram en gemensam manual för de beteenden och policys som bidrar till bättre balans i vardagen för samtliga medarbetare – som ju alla bidrar till varandras arbetsmiljö.

 

 

 

Det kommunikativa medarbetarskapets era är nu!

Kommunikativt ledarskap och medarbetarskap i samklang

I den här föreläsningen pratar vi om hur man bygger strukturer och processer för att få de kommunikativa ledarskapet och medarbetarskapet att samspela. Vi går igenom hur man strategiskt planerar sin kommunikation för att få uppnå de effektmål ni har satt upp. Hur ser det gemensamma kommunikationskontraktet ut? Vilka förväntningar kan du som medarbetare ha på din ledare och vice versa?

 

Budskapsmodellen

Ett bra budskap ska beröra, vara meningsfullt och påbörja en process hos mottagaren. För att det ska vara möjligt behöver både du och mottagaren få svar på ett antal frågor. I workshopen får ni lära er om Budskapsmodellen som ni kan använda som vägvisare vid arbetet med budskapsformulering vid era kommunikationstillfällen.

 

 

 

Se vad effektiv målsättning och uppföljning gör med prestationerna

Konsten att sätta mål och följa upp för att styra om din organisation

I medarbetarskapet skapas det en vi-känsla som bidrar till att organisationen känner att de tillsammans verkar för att nå målen. Om inte era chefers och medarbetares mål, handlingar och prioriteringar lirar med det ni vill åstadkomma så kommer ert strategiarbete att falla platt till marken, långt ifrån de resultat och effekter ni räknat med. Här får ni en riktig genomgång vad forskningen visar i ämnet och hur ni kan göra praktik av den kunskapen i er organisation.

 

Börja göra

Vi hjälper er att utveckla medarbetarskapet genom att göra det lätt att göra rätt – om man vet vad man ska göra vill säga. I den här workshopen har vi målsättningen i fokus och lutar oss mot det lilla stegets kraft för att nå de mål vi sätter upp. Vidare sätter vi upp en plan för uppföljning för att skapa än mer effektivitet och bättre prestationer genom målarbetet.

 

 

 

Arbete, stress och sömn; så får du bitarna att gå ihop

Sömnskolan

Den här föreläsningen ger både kunskap och verktyg till att skapa de bästa förutsättningarna för en trygg och återhämtande sömn. Vi lär oss om vad det är som styr sömnen och även vad det är som stör sömnen. Detta för att bättre kunna förstå och ta till sig de verktyg som presenteras. Målet är att skapa förutsättningar för ett bättre välmående och hållbara prestationer med laddade energidepåer varje dag.

 

Sömnpusslet

Sömnen är högst individuell och här tar vi tillsammans fram individuella handlingsplaner för att påbörja resan mot bättre sömn. Det gäller i grunden att kunna pussla ihop arbete, stress och sömn. Detta mot bakgrund av väl etablerade och evidensbaserade KBT-metoder.

 

Denna workshop kan även fokusera på arbetsmiljöfrågor, där vi tillsammans tar fram en gemensam manual för de beteenden och policys som bidrar till bättre förutsättningar för en trygg och återhämtande sömn för samtliga medarbetare – som ju alla bidrar till varandras arbetsmiljö.

 

Låter detta intressant?

Kul, det tycker vi också! Släng iväg ett mail eller slå en pling till oss så snackar vi vidare! 🙂

Hör av dig!

Kontakta oss