HejEngagemang logo
Kontakta oss

Kraften i ett starkt medarbetarengagemang

Välkommen till en föreläsning gällande kraften i ett starkt medarbetarengagemang. I denna föreläsning ger vi dig bakgrunden till vad arbetspsykologiforskningen säger om hur du skapar ökat engagemang, ökat välmående och ökade prestationer. För dig själv och för andra. Allt för att skapa hållbara resultat över tid.

Ikon för målgrupp

Målgrupp:

Alla medarbetare, ledningsgrupp och chefer

Ikon för lästid

Tidsåtgång:

1-3h

Föreläsningar och workshops

Från måste till vill

Denna föreläsning är vanligtvis cirka en till en och en halv timme och den går med fördel även att bygga ut till en tvåtimmars-, halv- eller heldagsaktivitet. Vi blandar humor med allvar och ger dig enkla vardagsexempel som du direkt kan agera på.

 

När vi är tillsammans en till en och en halv timme går vi igenom:

 • Hur det hänger ihop utifrån arbetspsykologiforskningen gällande ledarskap, medarbetarskap, självledarskap, engagemang, motivation, välmående, prestation och hållbara resultat
  – Måltydlighet, riktning och förtydligande gällande organisationens, teamets och individens viktigaste beteenden just nu
  – Våra psykologiska behov och förutsättningar för motivation som gynnar vårt välmående
  – Positiv förstärkning för att få mer av de vi vill se mer av
  – Kontinuerlig uppföljning – After Action Review – ett av de viktigaste verktygen för välmående och prestation i symbios
  – Förutsättningar för dialog där vi lyssnar med intentionen att förstå
 • Hur vi skapar de bästa av förutsättningar för andra och för oss själva att må bra och prestera bra över tid
 • En kort bakgrund till hur det ser ut i de flesta organisationer idag gällande engagemang, vilja att förändra och vilka de vanligaste utmaningarna är
 • Ett resonemang om vikten av att ta 100% ansvar för sitt eget görande och varande samt för de relationer vi har kopplat till vårt arbete
 • En introduktion till varför ensam inte är stark och varför tillsammans är starkare
 • Förslag för att börja göra nya saker med hjälp av lilla stegets kraft

 

När vi har två-tre timmar att tillgå gör vi vanligtvis följande:

 • Föreläsningen med innehållet ovan
 • Energikollen som är ett verktyg där vi ger alla medarbetare möjligheten att identifiera vad som ger och tar deras energi kopplat till arbetet
 • Skapar en ”att göra-lista” baserad på vår individuella Energikoll där vi prioriterar olika aktiviteter för att öka vår energi kopplat till vårt arbete
 • Introduktion till hur detta verktyg med fördel kan användas i teamutveckling

 

Och när vi kör en heldag tillsammans är detta vårt drömscenario:

 • Föreläsningen Kraften i ett starkt medarbetarengagemang enligt upplägget ovan
 • Energikoll per individ och i teamet/gruppen
 • Workshop kring något av ämnena:
  – måltydlighet och riktning
  – positiv förstärkning
  – kontinuerlig uppföljning eller
  – dialog som kommunikationsverktyg
 • Hur kan vi göra för att arbeta än bättre tillsammans?

 

Relaterat innehåll

Intresserad av våra erbjudanden och tjänster?

Kontakta oss