HejEngagemang logo
Kontakta oss

Ventilen – ett dialogverktyg

Ventilen är ett kommunikationsspel som främjar dialog. Spelet är ett sätt för ledare och medarbetare att samspela bättre med varandra. Ventilen är ett verktyg till att ventilera och reflektera.

Ikon för målgrupp

Målgrupp:

Ledare och medarbetare

Aktivering

Sätter dialogen i fokus

Ventilen är ett brädspel, som fungerar både digitalt & analogt, som man spelar i grupper om max sex personer. Som tillägg till spelplanen finns det att antal påståenden och varje spelare har en uppsättning av två kort med vilka hen svarar på påståenden med. Spelarna kan svara genom att välja ”jag håller med” kortet eller ”jag håller inte med” kortet. I varje grupp finns det en spelledare som får en introduktion före spelet genomförs. Spelledaren är ansvarig för att spelet rullar, att alla håller tiden och för att samla in reflektioner och förslag som blir resultatet från gruppdiskussionerna.

 

Förbättra samspelet i teamet

Spelet är ett sett för ledare och medarbetare att samspela bättre. Ofta möter vi företag som upplever att de har utmaningar med att skapa dialog om viktiga budskap. De anställda upplever att de hålls utanför processer och viktiga beslut som rör deras dagliga arbete. Ledningen upplever att de anställda inte är dedikerade och att de inte förstår affärsidén eller de uppsatta målen.

Kommunikationen skall under spelets gång vara öppen, rak och ärlig. Det är även ett sätt att få upp samtal kring olika ämnen kopplat till affären, allt ifrån processer till värdegrund, på ett enkelt sätt. Det är upplagt på så vis att alla måste ta ställning. Ingen kan gömma sig bakom någon annans åsikter eller ställningstaganden.

Ta fram förbättringar och handlingsplaner

Efter att de tagit ställning till påståendet de fått presenterat för sig skriver de ner sina resultat på sina svarsblad. Sedan får de tillfälle att ventilera sina svar och enas om förbättrande reflektioner kopplat till respektive påstående. Dessa ligger sedan till grund för de konkreta förbättringsaktiviteter som vi samlar in. Dessa blir den centrala delen av den rekommenderade handlingsplanen för arbetet vidare. Vi går igenom resultaten och sammanställer data med våra kommentarer kring vad som verkar vara styrkor, svagheter, hot och möjligheter inom områden vi ventilerat.

 

Olika nivåer på påståenden

Vår erfarenhet är att spelet skapar mycket att prata om, vissa påståenden eldar upp grupperna och alla vill höras och tycka till, även om de inte riktigt vet varför de håller med eller inte. Andra påståenden är mer allmängiltiga och lättare att ta ställning till. Det finns en poäng att frågorna ligger på olika logiska nivåer för att alla skall hitta påståenden som de känner för, att alla skall finna engagemang kring påståendena i spelet.

Intresserad av våra erbjudanden och tjänster?

Kontakta Emma