HejEngagemang logo
Kontakta oss

Storytelling som verktyg för effektiv medarbetarkommunikation

Förmågan att kommunicera effektivt med medarbetarna är avgörande för organisationers framgång. Att bara leverera fakta och siffror räcker inte för att engagera och motivera medarbetarna – det gäller att dra ett strategiskt skiljetecken mellan information och kommunikation. Här kommer storytelling in i bilden som ett av de kraftfulla verktyg som finns för att skapa en starkare hopkoppling och ökad förståelse bland medarbetarna. Men hur kan storytelling tillämpas inom medarbetarkommunikation? För att förstå detta behöver vi gräva lite djupare och utforska kraften bakom berättelser.

Emma Egnell

14/05/24

Vad är storytelling?

Storytelling är mer än bara att berätta en historia. Det handlar om att skapa en emotionell koppling och väcka känslor hos de som lyssnar. När vi lyssnar på en berättelse aktiveras olika delar av vår hjärna, vilket gör att vi inte bara tar till oss budskapen utan även relaterar till dem på ett djupare plan. Detta gör storytelling till ett ovärderligt verktyg inom medarbetarkommunikation, där målet är att förmedla budskap på ett sätt som engagerar och inspirerar organisationen.

 

Forskning har visat att människor lättare minns information som presenteras i form av berättelser jämfört med rena fakta. Detta beror på att vår hjärna är hårdkodad för att söka efter mönster och meningar, vilket gör att vi naturligt dras till berättelser som har en början, en mitt och ett slut. Genom att använda storytelling i medarbetarkommunikation kan organisationer skapa minnesvärda och meningsfulla upplevelser för sina medarbetare, vilket i sin tur leder till ökat engagemang och lojalitet.

Hur kan storytelling tillämpas inom medarbetarkommunikation?

En effektiv strategi är att använda verkliga exempel och personliga berättelser som illustrerar organisationens värderingar och mål. Genom att låta medarbetare dela sina egna erfarenheter och utmaningar skapas en atmosfär av öppenhet och tillit, vilket främjar en starkare gemenskap och samarbete inom organisationen. Dessutom kan storytelling användas för att kommunicera förändringar och utmaningar på ett sätt som är lättare att förstå och acceptera. I stället för att bara kommunicera de intellektuella delarna kring till exempel en förändring eller nya krav som ställs, kan organisationer använda berättelser för att visa hur dessa förändringar påverkar individer och deras arbetsmiljö. På så sätt blir förändringen mer personlig och relevant för medarbetarna, vilket ökar chansen att den blir framgångsrik.

Stories constitute the single most powerful weapon in a leader’s arsenalDr. Howard Gardner, Professor Harvard University

Det är viktigt att komma ihåg att storytelling inte enbart handlar om att ”skapa en bra story” där man skarvat eller manipulerat sanningen för att det skall låta bra. Tvärtom är äkthet och transparens nyckelkomponenter i en framgångsrik storytellingstrategi. Genom att vara öppen och ärlig i sin kommunikation skapar organisationer en kultur av tillit och respekt, vilket är avgörande för att bygga starka och hållbara relationer med sina medarbetare.

Tre tips för att komma i gång med storytelling som verktyg för effektiv medarbetarkommunikation

1. Identifiera relevanta berättelser

Börja med att identifiera berättelser som är relevanta för organisationens värderingar, mål och utmaningar. Det kan vara personliga berättelser från medarbetare som exemplifierar organisationens kultur eller framgångshistorier som visar hur mål har uppnåtts genom samarbete och engagemang. Genom att välja berättelser som resonerar med medarbetarna kan du skapa en starkare anslutning och öka engagemanget i kommunikationen.

 

2. Använd en strukturerad approach

För att berättelserna ska vara effektiva är det viktigt att använda en strukturerad approach. En vanlig metod är till exempel att använda ”hjältens resa”, där berättelsen följer en tydlig struktur med en början, mitt och slut. På så sätt kan du skapa spänning och dra med medarbetarna i berättelsen, vilket gör den mer engagerande och minnesvärd.

 

3. Förstärk med olika metoder och kanaler

För att maximera effekten av storytelling i medarbetarkommunikationen kan du förstärka berättelserna med multimedia. Det kan vara bilder, videor eller grafik som hjälper till att visualisera berättelsen och göra den mer levande för medarbetarna. Genom att använda olika metoder kan du skapa en mer interaktiv och engagerande upplevelse för medarbetarna, vilket ökar chansen att budskapet når fram och förstås på ett djupare plan.

Storytelling bygger starka och hållbara relationer på arbetsplatsen

Så summa summarum, storytelling är inte bara en konstform utan också ett kraftfullt verktyg för att bygga starka och hållbara relationer på arbetsplatsen. Genom att använda berättelser för att förmedla värderingar, mål och förändringar kan organisationer skapa en kultur av öppenhet, tillit och engagemang. Och det vill vi ju gärna ha! Genom att investera i medarbetarnas upplevelser och känslor kan vi inte bara förbättra kommunikationen utan också skapa en arbetsplats där varje individ känner sig sedd, hörd och värderad. Så låt oss börja berätta våra historier och inspirera varandra att skapa en framtid där varje medarbetare spelar en viktig roll i organisationens framgång! Typiskt win-win, om du frågar mig.

Dela gärna artikeln!

Relaterade erbjudanden och tjänster kopplat till Kommunikation

Certifieringar

Certifiera dig till Engagemangskommunikatör

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Den kommunikativa organisationen

Logga för länk Läs mer

Föreläsningar och workshops

Medarbetarkommunikation – ramverk för strategisk planering

Logga för länk Läs mer

Relaterat innehåll

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor