HejEngagemang logo
Kontakta oss

Vad är det för skillnad mellan Intern-kommunikation och Medarbetarkommunikation?

Under större delen av förra seklet var internkommunikation det sätt som företag delade information med sina anställda på. Det var en tid av ”uppifrån och ner”-kommunikation, klassisk envägskommunikation, för att dela uppdateringar och fakta som de som hade det kommunikativa ansvaret ansåg att organisationen borde känna till. På senare tid har saker och ting förändrats och med den ökade transparensen och att de sociala medierna nu är en självklar del av det engagerade medarbetarlivet har professionell information i stället blivit en tvåvägsgata där engagemanget kan flöda.

Emma Egnell

30/08/21

När vi nu befinner oss på en tvåvägsgata tycker jag att det är dags att internkommunikation ersätts med nya värden och funktioner som ryms bättre i begreppet medarbetarkommunikation. Det är ett mycket bredare koncept, som visar tydligare vilka som äger kommunikationen och inte bara berättar vilken plats (internt) kommunikationen sker på.

Mer att läsa

En kommunikation som går bortom företagets traditionella gränser.

I grunden är medarbetarkommunikation helt enkelt olika sätt på vilka företag kan kommunicera med sina anställda. Och vice versa. Det gäller så klart även medarbetare emellan. Och från medarbetare till sina respektive ledare. Medarbetarkommunikationen omfattar både den interna och den externa kommunikationen. Den innehåller nya metoder för att uppnå engagemang, förståelse och värde. Styrkan ligger i att det blir möjligt för anställda att känna sig informerade, engagerade och inflytelserika i ett online-ekosystem som de delar med sina kollegor och företagsledning. De läser, reflekterar och interagerar med kommunikation från samtliga av företagets kanaler, både interna och externa. Värdet finns i att gå från monolog (information) till dialog (kommunikation).

 

 

Engagerade fanbärare eller passiva budbärare – det är frågan?

Helt plötsligt blir det mycket enklare att skapa format och forum där alla har möjlighet att vara fanbärare, äga kommunikationen och i stället för bara vara passiva budbärare av företagets olika budskap. Snacka om att skapa förutsättningar för ett ökat engagemang! Detta är anledningen till att vi på HejEngagemang har valt att prata om och arbeta med medarbetarkommunikation i stället för internkommunikation. Vi tänker oss att alla som befolkar en organisation kommunicerar på olika plan då den kommunikativa organisationen bland annat kännetecknas av att det kommunikativa ansvaret är decentraliserat.

Utan den interna kommunikationen finns det inga förutsättningar för en organisation att existera och verka.

// PAMELA S. SHOCKLEY-ZALABAK

Den kommunikativa organisationen kännetecknas av:

  1. Ansvaret för kommunikationen är fullkomligt decentraliserat; ansvaret ligger hos alla.

  2. Kommunikationen är styrkebaserad, belys det som är bra så kommer ni att upptäcka fler bra saker att belysa (som ett eget litet ekosystem).

  3. Organisationen har lämnat envägskommunikationen bakom sig till förmån för att fokusera på att skapa gemenskap genom kontinuerliga dialoger. Man har satt ett tydligt och strategiskt skiljetecken mellan information och kommunikation.

  4. Organisationen förstår värdet av att lyssna på medarbetarna. Konsten att lyssna är en långsiktig framgång och en viktig nyckel, det är ofta de som är närmast kunderna som vet om verksamhetens strategiska inriktning bör förändras.

Dela gärna artikeln!

Jag godkänner att min e-postadress sparas enligt HejEngagemangs villkor