Den ädla konsten att sätta mål och följa upp för att styra om din organisation

Målgrupp: Ledningsgrupper och chefer

Om inte era chefers och medarbetares mål, handlingar och prioriteringar lirar med det ni vill åstadkomma så kommer ert strategiarbete att falla platt till marken, långt ifrån de resultat och effekter ni räknat med. Här får ni en riktig genomgång vad forskningen visar i ämnet och hur ni kan göra praktik av den kunskapen i er organisation.

Hur skapar man engagerande mål och aktivitet i en allt mer föränderlig och oförutsägbar omvärld. Cornonavirusets framfart ritade snabbt om kartan för våra verksamheter och det har nog aldrig varit viktigare att tydliggöra vad som händer nu, vad som ska prioriteras, vilka mål som består och framförallt hur vi ska arbeta tillsammans då vi kanske inte sitter på samma plats längre.

”Över tusen studier visar att ett korrekt utformat och genomfört målsättningsarbete ökar arbetsprestation med 20-25%”

Under föreläsningen/workshopen går vi igenom:

  • Vilka mål ska sättas och av vem?
  • Hur du genom en korrekt uppföljning ökar arbetsprestation med i snitt 25%?
  • Varför uppmuntran är ett av dina viktigaste verktyg att styra beteenden och förändring?
  • Vad som är kärnan i alla framgångsrika strategigenomföranden och hur du ser till att den finns på plats?

Föreläsare

Johan Book är rådgivare på HejEngagemang och har arbetat med ledar- och teamutveckling i 20 år. Han har skrivit storsäljaren ”Ledarutmaningen – planera är silver, göra är guld” och han kommer ta dig på en guidad tur genom världens mest evidensstarka forskning och vad den visar gällande mål- och uppföljningsarbete. Decennier av avancerad forskning nerkokat till lättapplicerade och konkreta beteenden.


Niklas Delmar har de senaste femton åren varit helt begeistrad av hur vi bygger hållbara organisationer och människor, samtidigt. Han har en bakgrund som ledare i större och mindre organisationer och som strategi-, ledarskaps- samt organisationskonsult. För fem år sedan blev övertygelsen om att vi tillsammans kan skapa ett mer engagerat och välmående Sverige hans primära drivkraft. Niklas är en skicklig pedagog, kommunikatör och strateg. Han växlar sina dagar med att föreläsa, utbilda och arbeta långsiktigt med organisations-, ledar- och medarbetarutveckling.