Kulturskolan – så skapar du en urstark, välmående och högpresterande kultur

Målgrupp: Alla, chefer och medarbetare

Starka kulturer som innehåller faktorer för ökat engagemang, bättre samarbeten, ökat välmående, mer innovation och bättre prestationer har alla en sak gemensamt. De uppfyller de kriterier som forskningen visar att vi tillsammans i organisationen bidrar med. Vilka är då de där magiska kriterierna?

I ett modernt arbetsliv ser behoven och kraven annorlunda ut än vad det traditionellt har gjort, i det moderna arbetslivet skapar vi resultat tillsammans i mycket högre grad än förut. Det ställer ökade krav på, men ger även massor av möjligheter för både ledning, chefer och medarbetare. Vi påverkar och påverkas i väldigt hög grad av varandra i det moderna arbetslivet, något det är dags att ta tag i på allvar. Kulturskolan går, med grund i världens mest evidensstarka arbetspsykologiforskning, steg för steg igenom dessa kriterier och förutsättningar.

Under föreläsningen/workshopen går vi igenom:

  • Vilka är våra drivkrafter och vad är egentligen en arbetsprestation?
  • Hur påverkar vi varandra på jobbet, på gott och ont?
  • För vem och varför ska vi göra vad?
  • Vikten av att förkasta sanningar och att våga misslyckas
  • Att känna sig trygg och att uppskattas för både prestation och person
  • Världens bästa värdegrund

Föreläsare

Johan Book är rådgivare på HejEngagemang och har arbetat med ledar- och teamutveckling i 20 år. Han har skrivit storsäljaren ”Ledarutmaningen – planera är silver, göra är guld” och han kommer ta dig på en guidad tur genom världens mest evidensstarka forskning och vad den visar gällande mål- och uppföljningsarbete. Decennier av avancerad forskning nerkokat till lättapplicerade och konkreta beteenden.